Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Proč mezní napětí při použití nelineárního materiálu neodpovídají vypočteným napětím?

Odpověď

Při výpočtu nelineárních materiálových modelů (zejména u modelů plastových materiálů) se výpočet vždy provádí ve vztahu k původním konstantním vnitřním silám. Proto je třeba vyhlazení prvků KP nastavit na "Konstantní" (viz obrázek 01).

Napětí se dále vztahují k hlavnímu napětí $ \ sigma_1 $ nebo $ \ sigma_2 $.

I při zohlednění těchto podmínek může dojít k odchylkám od definovaného mezního napětí. Obvykle vycházejí z definovaného modulu tuhosti. Tento fakt je podrobně vysvětlen v odborném příspěvku, který je k dispozici v sekci Odkazy níže.

Klíčová slova

Materiálový model Nelineární Plastové Solidifikační modul Nelineární materiál

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD