Nové
FAQ 002703 CS 27. března 2019

Bastian Kuhn Obecné RFEM

Proč mezní napětí při použití nelineárního materiálu neodpovídá vypočtenému napětí?

Odpověď

Při výpočtu nelineárních materiálových modelů, zejména u modelů z plastického materiálu, je výpočet vždy založen na původních konstantních vnitřních silách.
Proto by mělo být vyhlazení prvků FE nastaveno na "konstantní".
Navíc napětí souvisí s hlavním napětím $ sigma_1 $ a $ sigma_2 $.
I když jsou všechny tyto faktory vzaty v úvahu, mohou být stále ještě odchylky od definovaného mezního napětí. To obvykle vyplývá z definovaného modulu tuhnutí.

Tato skutečnost bude podrobně vysvětlena v následujících článcích.

Klíčová slova

Materiálové modely Nelineární Plastický

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD