Pravidla pro tečení v izotropním nelineárním elastickým materiálovým modelu

Tipy & triky

V okně „Materiálový model ‑ Izotropní nelineární elastický 2D/3D“ můžete zvolit pravidla pro tečení podle hypotézy přetvoření podle von Misese,  Drucker‑Pragera a Mohr‑Coulomba. Pomocí těchto pravidel můžete popsat elasticko‑elastické chování materiálu. Funkce tečení závisí na hlavních napětích nebo neměnnosti tenzoru napětí. Kritéria se vztahují na 2D a 3D materiálové modely.

V případě pravidel pro mez kluzu podle von Misese je kritérium tečení jako kruhový válec s hydrostatickou osou v prostoru hlavního napětí. Všechny napěťové stavy v tomto prostoru jsou zcela elastické. Napěťové stavy mimo tento prostor nejsou povoleny.

Další možností je definovat pravidlo tečení podle Trescy. V tomto případě dochází k plastickému tečení vlivem maximálního smykového napětí.

Obě pravidla tečení vyžadují pracovní diagram, který musí být v důsledku tvaru kruhového válce symetrický v kladné i záporné oblasti. Použitím časové diskretizace jsou kritéria tečení numericky integrována implicitní Eulerovou metodou. V programu RFEM je diskretizace zapracována do jednotlivých zatěžovacích kroků.

Rozšíření kritérií tečení představují pravidla podle Drucker‑Pragerovy a Mohr‑Coulombovy hypotézy. V tomto případě nastává plastické tečení při lokálním překročení maximálního smykového napětí. V případě pravidla podle Drucker‑Pragerovy hypotézy je zde průběžná plošná oblast v prostoru hlavního napětí. Při použití pravidla tečení podle Mohr‑Coulombovy hypotézy je zde nespojitá plošná oblast s šestihranným kuželem.

Vzhledem k této ploše tečení je možné definovat vztah diagramem napětí‑deformace v záporné oblasti nesymetricky. Tento vztah musí být ovšem vždy v plošné oblasti pravidla tečení. Obrázek znázorňuje plošnou oblast pro pravidla tečení podle Drucker‑Pragerovy hypotézy.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD