Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

V programu RF- / DYNAM Pro můžeme vybrat typ konverze pro danou hmotnost. Co znamenají různé možnosti a jaké jsou rozdíly?

Odpověď

Toto nastavení určuje, jakým způsobem se v dynamickém modulu zpracovávají zadaná zatížení v programu RFEM / RSTAB, neboť je třeba je pouze transformovat jako hromadné.

Komponenty Z: Pokud je vybrána tato volba, zohlední se pouze zatížení působící ve směru Z. To zahrnuje pozitivní i záporný směr. Tato volba je přednastavena, protože je ve většině případů zapotřebí. Zatížení, jako například tlak zeminy zadaný ve vodorovném směru, nejsou zohledněny.

Komponenty zatížení Z (ve směru gravitační síly): V takovém případě se zatížení zohlední pouze v kladné ose Z. Pokud chceme tuto funkci použít, je třeba zkontrolovat, ve kterém směru byla definována osa Z. Při této volbě nezáleží na tom, v jakém směru zatížení působí v daném zatěžovacím stavu.

Plné zatížení jako hmotnost: Tímto způsobem se zatížení převádí na vodorovné a svislé zatížení.

Klíčová slova

Dynamika Mass Typ transformace Zatížení Z kostního prutu Z. Tíha

Literatura

[1]   Manuál RF-DYNAM Pro. Tiefenbach: Dlubal Software, říjen 2018.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations  5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD