Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 002770 CS

2. dubna 2019

Daniel Dlubal Obecné RFEM RSTAB

Proč nelze vytvořit žádné kóty? Nemohu uzamknout žádné uzly ani pruty. Body a uzly nejsou uchopeny.

Odpověď

Ve spodní části RSTABu a RFEMu je stavový řádek. Prostřední oblast může být použita k ovlivnění zobrazení v pracovním okně. Pokud jsou aktivovány možnosti FANG a OFANG, lze zachytit body mřížky, uzly a objekty (viz obrázek 1). Pak je možné dimenzování systému.

Klíčová slova

Zachytit Uchopení objektu Snímání Bod uchopení Uzly únosnosti Rozměry Stavový řádek

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD