Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

V programu FOUNDATION Pro dostávám velmi strukturu základové konstrukce nebo musím zadat velmi vysoké statické zatížení, aby bylo možné splnit posouzení natočení základů. Čím to je?

Odpověď

Zkontrolujte zadání v dialogu "1. 

Jedním možným zdrojem chyby je, že jsme pro posouzení vybrali jednotlivé zatěžovací stavy (například vlastní tíhu, dech atd.). Možná. Viz obrázek 01.

V programu se nyní budou uvažovat oba zatěžovací stavy při posouzení první šířky prutu.
To není správné. Pro posouzení první šířky jádra platí pouze zatížení ze stálého účinku.

Pro posouzení 2. šířky jádra se má zatížení použít jako "stálé a proměnné kombinace". To ovšem znamená, že je zapotřebí kombinace zatížení (CO) nebo kombinace výsledků (RC). Zadání zatěžovacího stavu (zde pouze větru) je také nesprávné, protože příznivá svislá konstrukce není k dispozici u vynuceného zatížení. Proto máte příliš velké podloží nebo je třeba zadat vysoké statické zatížení jako "trvalé zatížení", abychom zajistili splnění posouzení.

Proto byste měli vytvořit KZ pro tuto situaci, kdy se kombinují "trvalé a proměnné účinky" a aplikují je pro posouzení v programu FOUNDATION Pro. Dávejte pozor na přiřazení KZ "permanentním + proměnným zatížením". Viz obrázek 02.

Klíčová slova

Natočení základové konstrukce Excentrické zatížení Kernweite Přetížení Proměnné zatížení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
FOUNDATION Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD