Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Jak mohu posoudit houpavé zklidnění v programu CRANEWAY?

Odpověď

V modulu CRANEWAY v současné době není možné zadávat stojinu v klopení jako konstrukce. Alternativní pružinu ovšem můžeme stanovit v programu RSTAB nebo v programu RFEM, který pak lze v modulu CRANEWAY považovat za boční podporu. Postupujte následovně:

  1. Modelování vetknutí v programu RSTAB nebo RFEM
  2. Aplikujeme zatížení na jednotku 1 kN na místo boční podpory
  3. Tímto způsobem určíme uzlovou deformaci v globálním Y pro každou polohu boční podpory.
  4. Vypočítáme ekvivalentní pružinu ze zjištěné deformace a zatížení. (viz obrázek)
Poznámka:
Tato metoda se v odborné literatuře nedoporučuje. Důvodem je, že tuhost tuhosti se mění pro každou polohu kola a dále je třeba zohlednit nosník jeřábové dráhy jako nosníková pásová pára v programu RFEM.


Klíčová slova

Ztužení Výměna pružiny Horizontální podpora

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Samostatné Ocelové konstrukce
CRANEWAY 8.xx

Samostatný program

Posouzení nosníků jeřábové dráhy

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD