Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 003011 CS

29. dubna 2019

Andreas Niemeier Licence & autorizace RFEM RSTAB

Proč předchozí autorizace neumožňuje spuštění nového RFEMu 5.19?

Odpověď

Na našem autorizačním serveru máme přístup ke službě. Tento údaj popisuje, zda zákazník náš software zakoupil s platnou servisní smlouvou (Basic, Pro) nebo bez servisní smlouvy.

V případu se smlouvou o poskytování služeb se do dané položky uloží položka k datu ukončení vztahující se k uzavřené smlouvě o poskytování služeb. Tato forma oprávnění pak přijímá všechny přiřazené verze s datem vytvoření menší než toto datum.

U druhého případu, který neobsahuje servisní smlouvu, se při zakoupení softwaru použije pouze aktuální číslo verze (např. (například 5.19 - Hlavní verze - číslo menší verze). V tomto varianta ovšem povolení přijímá pouze přiřazené verze se stejnými čísly hlavních a drobných verzí.


Klíčová slova

Nový rok Přijato Předpokládejme Autorizace

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD