Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Nové

FAQ 003107 CS

28. května 2019

Paul Kieloch Modelování | Zatížení RFEM RSTAB

Používám tak zatěžovací stavy nebo kombinace zatížení nebo kombinace výsledků pro ověření v přídavných modulech? Řekne mi příslušný modul (pro (například RF- / FOUNDATION Pro) automaticky generují potřebné kombinace zatížení?

Odpověď

V zásadě byste měli vybrat návrhové zatížení pro posouzení návrhové situace pro posouzení. Například "ULS" nebo "SLS".


Nyní je důležité, aby přídavné moduly v programu RFEM nebo RSTAB nevytvářely automaticky tyto návrhové zatěžovací stavy. To znamená, že statické zatížení v přídavných modulech není dostačující. Před zahájením procesu posouzení je třeba v přídavných modulech vytvořit nebo vytvořit kombinace zatížení nebo kombinace výsledků.

Potřebné kombinace zatížení nebo kombinací výsledků pak můžeme použít při posouzení v přídavných modulech.

Pokud však chceme konkrétní zatěžovací stav použít v přídavném modulu, můžeme ho vybrat pro posouzení. Pokud jsme pro posouzení vybrali několik jednotlivých zatěžovacích stavů, provede se posouzení na postupně.

Klíčová slova

Přídavný modul Návrhové zatížení Zatížení Kombinace zatížení Kombinace výsledků Návrhový zatěžovací stav Akce Zatížení

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD