Musím pro posouzení v přídavných modulech použít zatěžovací stavy nebo kombinace zatížení resp. kombinace výsledků? Vytvoří mi příslušný přídavný modul (například RF-/FOUNDATION Pro) automaticky požadované kombinace zatížení?

Odpověď

Pro posouzení byste v zásadě měli vybrat návrhové zatížení v příslušné posuzované návrhové situaci. Tedy například "MSÚ" nebo "MSP".

Nyní je důležité, aby přídavné moduly v programu RFEM nebo RSTAB nevytvářely tyto návrhové zatěžovací stavy automaticky. Jinými slovy, v přídavných modulech nestačí pouze vybrat zatěžovací stavy. Před spuštěním výpočtu je nutné v přídavných modulech vytvořit nebo vygenerovat buď kombinace zatížení, nebo kombinace výsledků.

Poté lze tyto kombinace zatížení nebo kombinace výsledků použít pro posouzení v přídavných modulech.

Pokud ovšem chcete v přídavném modulu provést posouzení výslovně pro určitý zatěžovací stav, můžete ho vybrat pro posouzení. Pokud bylo pro posouzení vybráno několik jednotlivých zatěžovacích stavů, provede se posouzení postupně po zatěžovacích stavech.

Klíčová slova

Přídavný modul Návrhové zatížení Zatěžovací stav Kombinace zatížení Kombinace výsledků Návrhový zatěžovací stav Účinek Zatížení

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD