Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Nové

FAQ 003147 CS

11. června 2019

Markus Baumgärtel Správa dat RFEM RSTAB

Jak mohu zadat / přiřadit průřez "I-PAR 700/135 / 6.6 / 10.2 / 15" v databázi průřezů?

Odpověď

Tento průřez představuje parametrický oddíl I. Lze ho zadat v databázi průřezů. Kromě parametrických tenkostěnných průřezů (viz obrázek 1), u nichž je obecně zapotřebí zadání o svaru, jsou parametrické průřezy orientovány na válcované průřezy.

Parametrizace je možná u některých válcovaných průřezů (viz Obrázek 2). Lze tak zadat například parametry pro poloměr zaoblení, tloušťku pásnice a pro tloušťku stojiny. Aby se zabránilo otevření grafického uživatelského rozhraní parametrů průřezů v případě změn, lze také upravit rozměry průřezů v textovém poli daného průřezu. Při změně se průřez okamžitě aktualizuje na pozadí.

Klíčová slova

Parametrizace Parametr Průřez Databáze průřezů

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD