Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Jak lze v modelu uvažovat redukci / deformaci sloupů?

Odpověď

Vynucenou deformaci můžeme navázat na uzlové podpory a liniovou podporu. Pro plochy to ještě není možné. Z toho pak vyplývá z. Uvažujeme například osídlení jediného podloží nebo pásu. Vstupy se liší následovně:


Vynucená deformace uzlu
Uzlová vazná sada se přiřadí uzlu ve směru deformace.
Uvažovaný posuv lze zohlednit u osového systému uzlových linií ve směru uX '/ uY' / uZ 'stejně jako vynucené pootočení φX' / φY '/ φZ' (viz obrázek 1).

Vynucené posuny linií
Podpory je třeba zadat i ve směru posunu u uložených posunů uložených na základě linie. Vynucené posun linie je vztaženo k osy Podpora liniových systémů ve směru uX '/ uY' / uZ 'a také k Určené rotaci φX' (viz obrázek 2).


Klíčová slova

Snižování sloupu Sniţování Sloup Vynucené deformace Snižování podepření

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD