Jak je možné vyhladit nespojitě probíhající hraniční linie membránových střihových vzorů?

Odpověď

Obvod membránových střihových vzorů je dán hraničními liniemi. Tyto hraniční linie lze vytvořit pomocí

  1. globálně definovaných hraničních linií přiřazených membránových ploch, nebo
  2. následně vytvořených řezných linií pro rozdělení střihových vzorů na membránových plochách.
Střihové vzory se přitom mohou sestávat pouze z globální definice linie, pouze z následně vytvořených řezných linií nebo kombinace obou typů.

Obr. 01 - Hraniční linie střihových vzorů

Globální hraniční linie jsou nezměnitelné na základě Vašeho pevného popisu geometrie (oblouk, kružnice, spline atd.) a při stanovování rovin jsou také tak implementovány.

Následně použité řezné linie jsou naproti tomu založeny na síti konečných prvků ploch přiřazených ve specifikaci řezných linií a nemají žádný vliv na samotné zesítění.


Jednotky střihových vzorů vymezené hraničními a řeznými liniemi přebírají pro narovnání síť konečných prvků přiřazených ploch. Vzhledem k tomu, že řezné linie probíhají samotnými konečnými prvky bez ohledu na globální zesítění v oblasti okrajů, není možné zde použít okraje původních konečných prvků pro popis ohraničení střihových vzorů. V takovém případě se příslušné konečné prvky v oblasti řezných linií rozdělí pomocí řezných linií.

V závislosti na orientaci řezné linie se konečné prvky rozdělí ve středu nebo téměř na okraji. Protože rozdělení konečných prvků na okraji může způsobit geometrické problémy, je pro rozhodování definována určitá mez tolerance. Tento limit se používá k nastavení kritického délkového poměru stran mezi délkou okraje konečného prvku oddělenou pomocí řezné linie a a původní délkou okraje konečného prvku. Pokud je poměr menší než daná mezní hodnota, řezná linie se prodlouží do původního uzlu sítě KP.

Obr. 03 - Vyhlazení

Tato skutečnost může v případě řezných linií probíhajících těsně u okrajů prvků sítě vést ke "konfliktu" s řeznou linií. Zmenšením uvedené meze tolerance se tato situace optimalizuje.

Klíčová slova

Střihový vzor Klikacení Řezná linie Hraniční linie Průběžně Vyhlazení

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Membrány
RF-CUTTING-PATTERN 5.xx

Přídavný modul

Střihové vzory pro membránové konstrukce

Cena za první licenci
2 240,00 USD