Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Pro počáteční přetvoření z jiné funkce LC / KO nedokážu sledovat vnitřní síly. Jak je tato funkce interně znázorněna?

Odpověď

Funkce přenáší deformaci z jednoho ZS nebo ZS do druhé ZS nebo jiné ZS. Vnitřní síly a napětí se přenáší.

Pokud je zatěžovací stav nebo kombinace zatížení založeny na stejném konstrukčním systému, neměly by nastat žádné významné vnitřní síly. Rozdělení KP v konstrukci může mít vliv a v případě potřeby je třeba zkontrolovat.

Pokud se počáteční přetvoření přenese do zatěžovacího stavu nebo kombinace zatížení, která je založena na jiném konstrukčním systému, mohou v důsledku zabránění deformace (vynucené přetvoření) vznikat dodatečné vnitřní síly. V příkladu (Obrázek 02) se počáteční přetvoření dvou po sobě jdoucích nosníků o jediném rozpětí přenese na spojitý nosník. Deformace na mezilehlém sloupu je zabráněno vzniku momentu (obrázek 03). Velikost výsledného momentu je pochopitelná tak, že se zatížením uvolní konstrukce a na straně zatížení se zabrání deformaci jako vynucené deformaci.

Klíčová slova

Počáteční přetvoření Vetknutí Fáze výstavby Modifikace systému

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD