Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Při výpočtu dat v modulu RF-CONCRETE Members se zobrazí upozornění "Chyba při importu vnitřních sil" z hlavního programu! "Přestože jsou k dispozici výsledky. Co je příčinou?

Odpověď

V RF ‑ CONCRETE Members lze navrhovat výsledkové pruty. Pokud jsou výsledkové nosníky, které se mají posuzovat, nesprávně definovány, a proto pro ně nelze stanovit vnitřní síly, objeví se během výpočtu v modulu RF-BETON Members varovné hlášení. Chybně definované nosníky výsledků se zobrazí po zobrazení výsledků vnitřních sil prutu. Poté je třeba odpovídajícím způsobem upravit příslušné výsledkové pruty.
V tomto příkladu se pro výsledkový prut 2 nezobrazí žádné výsledné vnitřní síly. Namísto plochy 2 byla omylem zadána plocha 1 jako vložený objekt pro tento výsledkový prut (Obrázek 02).

Klíčová slova

Upozornění č. 374 Upozornění Chyby Výpočet Výsledkový prut

Ke stažení

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD