Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Nové

FAQ 003431 CS

7. srpna 2019

Markus Baumgärtel Modelování | Zatížení RFEM RSTAB

Používám generátor zatížení "Převést plošná zatížení na zatížení na pruty přes buňky". Jaká je funkce funkce "Uzly na předpokládané linii"?

Odpověď

Pokud je ve statickém modelu zjištěna uzavřená buňka ze všech stran, lze ji použít pro zatížení. Pokud však požadovaný rozsah zatížení není zcela uzavřen pruty, buňka generátor zatížení nerozpozná.

Funkce "Uzly na předpokládaných liniích" umožňuje definovat rohové uzly oblasti zatížení ručně a jasně tak definovat oblast buněk. Takto definovaná buňka můžeme vybrat obvyklým způsobem pomocí funkce pro výběr jednotlivých uzlů buněk.

Klíčová slova

Zatížení na plochu generátor zatížení Buňka Uzly buňky Fiktivní linie

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD