Používám generátor zatížení "Konvertovat plošná zatížení na zatížení na pruty pomocí buněk". Jaká je úloha funkce "Uzly na virtuálních liniích"?

Odpověď

Pokud je ve statickém modelu zjištěno, že buňka je uzavřena ze všech stran, lze ji použít pro zatížení. Pokud však požadovaná oblast zatížení není pruty zcela uzavřena, generátor zatížení buňku nerozpozná.

Funkce "Uzly na virtuálních liniích" umožňuje ruční zadání rohových uzlů oblasti zatížení a tím také jednoznačně definovat oblast buněk. Takto definovanou buňku je možné vybrat obvyklým způsobem pomocí funkce pro výběr jednotlivých uzlů buněk.

Klíčová slova

Zatížení na plochu Generátor zatížení Buňka Uzly buňky Fiktivní linie

Ke stažení

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD