Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 003482 CS

14. srpna 2019

Gerhard Rehm Modelování | Zatížení RFEM RSTAB

Přenáší se podporové síly, ačkoli zatížení působí protilehle. Jaký je důvod?

Odpověď

Nejdříve je třeba zkontrolovat, v jakém směru působí vlastní tíha stavebních prvků. Vlastní tíhu lze zobrazit také graficky pomocí navigátoru Zobrazit (viz Obrázek 01). Často se stává, že uživatel při konvertování globální osy Z nekonvertuje parametry výpočtu a upraví pouze geometrii. Zatížené zatížení působí nesprávně a v příslušném zatěžovacím stavu musí být správně podepsány (viz Obrázek 02).

Klíčová slova

Zatížení silou Záporná podporová síla Vlastní tíha

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD