5103x
003505
24.6.2021

Dotaz

V modulu RF-/DYNAM Pro je k dispozici Rayleighovo tlumení. Jak mohu tyto faktory stanovit a použít?


Odpověď:

Pro některé metody řešení jsou Rayleighovy koeficienty naprosto nezbytné. Vzhledem k tomu, že hodnoty tlumení Lehr jsou uvedeny pouze v literatuře, je třeba je převést.

Pro přepočet hodnot tlumení Lehr na Rayleighovy součinitele se používá následující vzorec:

${\mathrm D}_{\mathrm r}\:=\:\frac12\;\left(\frac{\mathrm\alpha}{{\mathrm\omega}_{\mathrm r}}\;+\;\mathrm\beta\;{\mathrm\omega}_{\mathrm r}\right)$

Kde α a β jsou Rayleighovy koeficienty. Je třeba vytvořit soustavu rovnic, která vždy obsahuje úhlové frekvence dvou nejdominantnějších vlastních tvarů. U obou těchto vlastních tvarů se pak konstrukce tlumí zadanou hodnotou Lehrnova útlumu. Všechny ostatní vlastní tvary konstrukce mají různé hodnoty tlumení. Ty vyplývají z křivky zobrazené na Obrázku 01. Křivka ukazuje příklad dvou úhlových frekvencí 10 a 20 rad/s a Lehrův útlum 0,015.


Také je možné použít tlačítko "Vypočítat z Lehrova tlumení ..." pro aktivaci příslušného nástroje pro přepočet.