Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

V modulu RF-/DYNAM Pro je k dispozici tlumení Rayleigh. Jak mohu tyto faktory stanovit a použít?

Odpověď

U některých metod řešení jsou Rayleighovy koeficienty naprosto nezbytné. Protože hodnoty Lehrova tlumení jsou uvedeny pouze v literatuře, je třeba je převést.

Pro přepočet hodnot Lehrova tlumení na Rayleighovy součinitele se používá následující rovnice:

${\mathrm D}_{\mathrm r}\:=\:\frac12\;\left(\frac{\mathrm\alpha}{{\mathrm\omega}_{\mathrm r}}\;+\;\mathrm\beta\;{\mathrm\omega}_{\mathrm r}\right)$

Kde α a β jsou Rayleighova součinitele. Je třeba vytvořit soustavu rovnic, která bude vždy obsahovat úhlové frekvence dvou nejvíce dominantních tvarových tvarů. U obou tvarů tohoto režimu se pak konstrukce tlumí zadanou hodnotou Lehrova tlumení. Všechny ostatní vnitřní tvary jsou tlumeny různými hodnotami. Vyplývají z křivky znázorněné na obrázku 01. Křivka je příkladem dvou úhlových frekvencí 10 a 20 rad/sa Lehrova tlumení 0,015.


Příslušný konverzní nástroj lze aktivovat také pomocí tlačítka „Vypočítat z Lehrova tlumení ...“.

Klíčová slova

Modální tlumení Rayleigh Lehr Časový průběh

Literatura

[1]   Manuál RF-DYNAM Pro. Tiefenbach: Dlubal Software, říjen 2018.

Ke stažení

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Forced Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro – Nonlinear Time History 8.xx

Přídavný modul

Časová analýza s ohledem na nelinearity

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro – Nonlinear Time History 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza s ohledem na nelinearity

Cena za první licenci
1 120,00 USD