Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Linii bych chtěl velmi jemně rozdělit, ale minimum pomocí funkce „Dělit linii → vzdálenost“ mohu definovat pouze 0,5 mm. Jak se mohu tomuto problému vyhnout?

Odpověď

Volba „Dělit linii → vzdálenost“ má pevnou minimální hranici 0,50 mm. Pokud chceme zkrátit linii (např Poté lze pomocí funkce „Dělit linii → n mezilehlé uzly“ vygenerovat tři mezilehlé uzly. Délka linie se tak zvýší na 0,25 mm.

Důležité!
Jeden z každého souboru spojí sousední uzly, které jsou k sobě blíže než 0,5 mm. Ve výše uvedeném případě je třeba toto upravit pomocí funkce „Nástroje → Regenerovat model“ (viz Obrázek 02).

Klíčová slova

Dělit linii Délka linie Vnitřní uzly

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD