Online služba "Sněhové oblasti, větrové oblasti a seizmické oblasti" pro Německo udává oblasti zatížení sněhem 1*, 1a*, 2* a 3*. Kde jsou tyto oblasti zatížení sněhem definovány?

Odpověď

Norma DIN EN 1991-1-3/NA na obrázku NA.1 zobrazuje mapu oblastí zatížení sněhem pro Německo. Na přesné přiřazení oblastí zatížení sněhem pro územně správních jednotky, zejména v oblasti hranic jednotlivých oblastí, je nutné se dotázat u příslušných úřadů. Technický úřad Deutsches Institut für Bautechnik DIBt na svých webových stránkách https://www.dibt.de/de/Service/Dokumente-Listen-TBB.html k tomuto tématu zveřejňuje pro každý spolkový stát tabulku "Přiřazení oblastí zatížení sněhem podle územně správního členění".
 
Pro oblasti zatížení sněhem 1 a 2 v Severoněmecké nížině je nutné navíc zkontrolovat, zda se nacházejí v definovaných oblastech ve smyslu normy DIN EN 1991-1-3/NA, odstavec 4.3. Pro tyto lokality je v tabulce "Přiřazení oblastí zatížení sněhem podle územně správního členění" uvedena v zápatí poznámka "Severoněmecká nížina". 

Podle norem DIN EN 1991-1-3 a DIN EN 1991-1-3/NA mohou u určitých poloh zatížení sněhem v oblasti 3 být uvedené vyšší hodnoty než v DIN EN 1991-1-3 a DIN EN 1991-1-3/NA. Tato místa jsou uvedena v tabulce "Přiřazení oblastí zatížení sněhem podle územně správního členění".

Navíc je nutné vzít do úvahy výsledky výzkumného projektu německé meteorologické služby "Plošná analýza hodnot zatížení sněhem v pěti krajích a jejich porovnání s údaji oblasti zatížení sněhem z normy DIN 1055-5:2005 jako pilotní studie pro přepracování mapy oblastí zatížení sněhem".

Tato zvláštní ustanovení jsou obsažené také v online službě Dlubal. Oblasti zatížení sněhem se zvláštními ustanoveními jsou označené hvězdičkou. Zvláštní ustanovení se zobrazí také jako komentář pod oblastí zatížení sněhem. Na obrázku 1 je pro město Altenau stanovena oblast zatížení sněhem 3*. Pro Altenau je třeba vzít v úvahu zvýšené zatížení sněhem. Toto se zobrazí také jako komentář.

Klíčová slova

Oblast zatížení sněhem Severoněmecká nížina Územně správní členění Zvláštní ustanovení

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD