Nechal/a jsem v přídavném modulu RF-/DYNAM Pro vygenerovat rozhodující kombinace výsledků seizmických zatížení. Jaký je další postup, pokud se mají posoudit jednotlivé konstrukční prvky?

Odpověď

Přídavné moduly Equivalent Loads a Forced Vibrations umožňují vytvářet kombinace výsledků, které obsahují rozhodující kombinace seizmických zatížení. Pro posouzení je dále třeba tyto kombinace vložit do kombinací zatížení pro mimořádné návrhové situace. Taková kombinace je definována například 

${\mathrm E}_{\mathrm d}\;=\;\underset{}{\sum_{}^{}\;{\mathrm G}_{\mathrm k,\mathrm j}\;+\;\mathrm P\;+\;{\mathrm A}_{\mathrm{Ed}}\;+\;}\overset{}{\underset{}{\sum{\mathrm\psi}_{2,\mathrm i}\;{\mathrm Q}_{\mathrm k,\mathrm i}}}$

Tuto mimořádnou kombinaci je třeba v programu RFEM zadat ručně. Je třeba dát pozor na to, aby se (u kombinace směrů při zohlednění pravidla 100/30%) uvažovaly první dvě vytvořené kombinace výsledků z modulu RF-/DYNAM Pro s kritériem „Nebo“. Takovou kombinaci vidíme na obr. 02.

Tuto mimořádnou kombinaci pak lze použít pro další posouzení. Máme možnost vyhodnotit rozhodující vnitřní síly nebo také importovat tuto kombinaci do návrhových modulů a provést v nich výpočet.

Klíčová slova

Seizmické účinky Posouzení Kombinace výsledků Mimořádná

Literatura

[1]   Manuál RF-DYNAM Pro. Tiefenbach: Dlubal Software, říjen 2018.

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Forced Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD