Jak mohu naimportovat průřez SHAPE-THIN do programu RSTAB/RFEM?

Odpověď

Průřezy vytvořené v programu SHAPE-THIN lze načíst z databáze průřezů. Za tímto účelem v dialogu „Nový průřez“ klikněte na tlačítko „Importovat průřez z programu SHAPE-THIN“ (Obrázek 1).

V dialogu „Importovat průřez z programu SHAPE-THIN“ se zobrazí následující adresáře (Obrázek 2):

  • Všechny adresáře, které jsou obsažené ve správci projektů programu RFEM 5, RSTAB 8, SHAPE-THIN 8 atd.
  • Všechny adresáře, které jsou obsažené ve správci projektů starších verzí programu SHAPE-THIN, jako například SHAPE-THIN 7.

Pomocí tlačítka „Najít průřez SHAPE-THIN“ (Obrázek 3) lze vyhledávat průřezy v adresářích, které nejsou obsažené ve správci projektů. Vyhledaný adresář se následně přidá do seznamu adresářů v dialogu „Importovat průřez z programu SHAPE-THIN“.

Požadovaný průřez je možné vybrat a importovat z příslušného adresáře. Je třeba si uvědomit, že průřezy musí být v programu SHAPE-THIN spočteny a uloženy, aby bylo možné načíst průřezové charakteristiky. Možné je pouze každý průřez načíst samostatně.

Při importu průřezu SHAPE-THIN do programu RSTAB/RFEM se tento průřez načte do uživatelsky zadané databáze průřezů. Uživatelsky zadané průřezy lze načíst pomocí tlačítka „Načíst uložené uživatelské průřezy“ v databázi průřezů (Obrázek 4). Pokud chceme průřez aktualizovat v uživatelské databázi průřezů, je nutné upravený průřez znovu naimportovat. Bezpečnostní dotaz je nutné potvrdit kliknutím na „Ano“ (Obrázek 5).

Video nejdříve ukazuje, jak načíst průřez BRÜCKE ze složky Examples ve správci projektů. Poté se průřez Beispiel-1 naimportuje z adresáře Desktop, který není spojený se správcem projektů. Průřezy jsou nyní k dispozici v uživatelské databázi průřezů. Například průřez Beispiel-1 se smaže v programu RFEM a bude znovu přidán pomocí uživatelské databáze průřezů. Následně si ukážeme, jak se změní průřez Beispiel-1 v programu SHAPE-THIN a znovu se naimportuje do programu RFEM.

Klíčová slova

Import průřezu Importovat průřez Načíst průřez

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD