Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Namodeloval jsem zakřivený prut s rovnými segmenty prutu. To ovšem vede k nespojitosti v rozdělení pro diagramy vnitřních sil. Jak je mohu optimalizovat?

Odpověď

V případě modelování zakřivených prutů pomocí prutových segmentů se v průběhu vnitřních prutů objevují nespojitosti v důsledku různých sklonů prutů, protože je třeba splnit uzlovou rovnováhu (viz Obrázek 01). Pokud jsou skoky příliš velké, doporučuje se zvýšit počet segmentů prutu, aby se minimalizovalo boulení mezi pruty. Tak získáte konzistentnější a přesnější rozdělení vnitřních sil.

Na obr. 02 jsou porovnány různé varianty. Nahoře byl v programu RFEM vytvořen zakřivený prut, který je považován za referenční. Níže se zobrazí výsledky se 150, 50 a 10 prutovými segmenty (n). Čím jemnější je rozdělení prutových segmentů, tím přesnější je výsledek.

V nabídce [Nástroje → Generovat model - pruty → Oblouk] lze tyto segmenty také vygenerovat (viz Obrázek 03).


Klíčová slova

Zakřivený prut Oblouk Oblouky Nespojitost v rozdělení vnitřních sil

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD