201x
005511
1.5.2024

Konfigurace pevnosti NDS - nastavení pro výpočet kroucení

Jaký výpočet se provádí pro možnosti konfigurace pevnosti NDS "Výpočet kroucení"?


Odpověď:

Výpočet pro kroucení v konfiguraci únosnosti NDS uvažuje sadu mezních hodnot pro kroucení pro zajištění bezpečnosti prutu a konstrukce. Níže uvádíme krátké vysvětlení každé možnosti:

Zkontrolovat pouze hodnotu pro kroucení:
Posouzení kroucení se porovnává s mezní hodnotou kroucení. Pokud je poměr menší než mezní hodnota, další výpočet se neprovádí. Pokud je poměr větší než mezní hodnota kroucení, zobrazí se při posouzení chyba. Posudek s chybou je pak rozhodujícím posudkem v grafických a tabulkových výsledcích.

Podle manuálu pro dřevěné konstrukce:
Posouzení na kroucení se provádí podle Manuálu pro dřevěné konstrukce 4.6 a výsledkem je typické využití na základě výpočtu.

Ignorovat kroucení:
Toto nastavení je velmi podobné první možnosti. Je porovnáván poměr hodnoty z výpočtu kroucení s mezní hodnotou kroucení. Pokud je poměr menší než mezní hodnota, další výpočet se neprovádí. Pokud je poměr větší než mezní hodnota, zobrazí se v posudku upozornění. Toto upozornění není rozhodujícím posudkem v tabulkách výsledků ani v grafice a slouží pouze jako varování pro jistotu.

Pro zanedbání veškerého kroucení při posouzení prutu je třeba zvýšit mezní hodnotu pro kroucení.Autor

Alex Bacon je zodpovědný za školení zákazníků, technickou podporu a vývoj programů pro severoamerický trh.