Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ
Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Zobrazování výsledků s výslednými hodnotami na plochách je velmi užitečné.
  Předem nastavené jsou pouze extrémní hodnoty. Kromě toho můžeme v navigátoru Výsledky zadat, zda se mají zobrazit extrémní hodnoty pro celý model, všechny plochy nebo tělesa nebo všechny lokální špičkové hodnoty.
 • Odpověď

  Výpočty napětí se provádějí na napěťových bodech průřezu.
  Průřezy typů průřezů
  • Pásová ocel
  • Čtvercová ocel
  • Šestihranná ocel
  • Osmihranná ocel
  • Široká plochá ocel
  v rohových bodech obdrží pouze obvodové napěťové body.
  Pokud je prut s jedním z těchto průřezů podroben posouzení smykovou silou nebo kroucením, měly by se zadat pevné profily.
 • Odpověď

  Je pravda, že v tabulce 4.13 "Plochy - lokální deformace" se nezobrazí žádné příslušné zatěžovací stavy.

  Naleznete je ovšem v tabulce 4.4 "Lokty - lokální deformace". Viz obrázek 01.

  Pokud nyní zadáme příslušné zatěžovací stavy pro max. Pokud chceme vidět deformace RC na určité ploše, lze do této plochy integrovat prut. Takže tento prut nemá vliv na tuhost plochy, doporučuje se například použít velmi malý průřez.

  Pokud byl prut správně integrován nebo zesíťován, zobrazí se tabulka na obrázku 01. Obrázek 02 znázorňuje příslušnou deformaci plochy.

  Volitelně lze kliknout na řádek o požadovaný výsledek (pro (například max u) kliknutím pravým tlačítkem myši. V místní nabídce pak můžeme použít volbu "Generovat CO podle vybrané řady", kterou můžeme použít k vygenerování KZ, který obsahuje zatěžovací stavy, které náleží do vybrané hodnoty. Viz obrázek 03.

  Při tomto příkazu obdržíme KS z příslušných zatěžovacích stavů. Obrázek 04 s výsledky vygenerovaného KZ a max. Deformace v posuzovaném poli.
 • Odpověď

  Pokud chceme zobrazit rozdělení výsledků u liniového nebo liniového kloubu, klepněte pravým tlačítkem myši na příslušné uvolnění linie nebo na kloub na linii. V místní nabídce pak vybereme možnost "Průběhy výsledků" (viz Obrázek 1).
 • Odpověď

  Při zobrazování průměrů děrování smykovou silou v kritickém obvodu používá RFEM vnitřní řezy. Krytí obvodu se automaticky přiřadí vnitřní dělení. Výsledné hodnoty se tak stanoví na každém uzlu sítě KP a na vnitřních dělicích bodech. V navigátoru Zobrazit můžeme zobrazit buď všechny hodnoty jednotlivých řezů nebo pouze extrémní hodnoty. Proto není možné nastavit hrubší dělení nebo výstup hodnot.
 • Odpověď

  RSBUCK / RF-STABILITY vypočítá alespoň jeden součinitel kritického zatížení nebo jedno kritické zatížení a přiřazený tvar boulení. Vzpěrná délka se pak spočítá z kritického zatížení (viz zde ). Vzhledem k tomu, že se tato analýza nekontroluje u jednotlivých lokálních konstrukčních prvků, ale pouze u celé konstrukce, pak souhrnné součinitele zatížení odpovídají globální konstrukci a nikoli lokálním prvkům. Může se ovšem stát, že některá součinitelová zatížení v plošině selhává globálně (v závislosti na tuhosti a normálové síle také selže lokálně).

  Vypočítané efektivní délky by proto měly používat pouze pruty, které pracují v příslušném boulení. V případě globálního selhání konstrukce (viz příklad obrázku 1) je proto obtížné vyvodit závěry týkající se chování jednotlivých prutů při boulení.

  Obrázek 2 znázorňuje konstrukci, na níž zadní sloupy pracují. Doporučujeme proto použít pouze vzpěrné délky pro oba sloupy.

  Znovu obecně: Vybočení ze modulu RSBUCK platí pouze pro konstrukční část v příslušném směru pouze tehdy, pokud příslušný tvar boulení zřetelně "vybočuje" daný prut oproti jinému v příslušném směru. Je ovšem zřejmé, že normálové síly mají vliv také na výsledky.

 • Odpověď

  Hlavním důvodem je velikost sítě konečných prvků a různá vyhlazení výsledků. Výsledky by měly odpovídat stále jemnější síti konečných prvků. Obrázek 01 ukazuje srovnání s relativně drsnou sítí konečných prvků. Výsledná podpora je 16,84 kN. Výsledek výsledků je ovšem pouze 14,41 kN. Pokud je síť konečných prvků rafinována (viz obrázek 02), výsledky jsou podobné. Síť konečných prvků jsme dále graficky znázornili na obrázku 03. Výsledky nyní přesně odpovídají. Odchylka na počátku lze vysvětlit singulárním umístěním a vyhlazováním vnitřní roviny.
 • Odpověď

  Pevnost může být přiřazena tuhosti ve všech třech směrech (x, y, z). Materiálový model pro toto je pojmenován Orthtropic Elastic 3D nebo Orthotropic Plastic 3D (obrázek 1).

  Tuhost může být definována pro E-modul a smykový modul pevné látky. Směr je uspořádán podle orientace tělesa (obr. 2).
 • Odpověď

  Ano, oblast můžeme zadat v panelu kliknutím na tlačítko "Možnosti". Zde je možné definovat vlastní plochu přesunutím posuvníku. Plochy s vyššími nebo nižšími napětími v tomto případě nemají žádnou barvu.
 • Odpověď

  Na otázku, zda je systém dostatečně diskretizován, nelze obecně odpovědět obecně. Při výpočtu s konečnými prvky platí obecné pravidlo, že se výpočet deformací a napětí již neodchyluje od analytického řešení. Cílem je zjistit optimální počet prvků KP, při nichž napětí již nemění.

  V důsledku toho by měl uživatel zvolit diskretizaci co nejpřesněji a co nejrychleji. Obecně platí, že v dané konstrukci je vždy třeba vybrat alespoň 3 prutové prvky podle výšky díry nebo průchody.

  Způsoby, kterými se snávrhy řeší v reentrantech, atd., Jsou popsány v následujících FAQ .

  Na základě čísel v tomto příspěvku lze snadno vidět, že vzhledem k nedostatečné diskretizaci systému nejsou geometrické průniky konstrukce téměř pokryty a systém se tak blíží ohybovému nosníku. Smysluplné posouzení tak není možné.

1 - 10 z 71

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Děkuji mnohokrát za cenné informace.

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oboru statiky využívám řadu softwarů se servisní smlouvu, ale vaše technická podpora je zdaleka nejlepší.”