Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ
Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Funkce exportu modelů „Simulovat a generovat zatížení větrem“ do programu RWIND Simulation je k dispozici v programu RFEM resp. RSTAB od verze x.21.01 ze dne 22.10.2019.


  S platnou servisní smlouvou si můžete ze svého účtu Dlubal stáhnout aktuální verzi programu. Stačí se jednoduše přihlásit:


  Pokud nemáte servisní smlouvu, můžete si zakoupenou verzi programu stáhnout na následující stránce:

 • Odpověď

  Po úspěšné instalaci rozhraní je uživateli k dispozici panel nástrojů společnosti Dlubal. Export do programu RFEM je možné ovládat pomocí příslušných komponent. Tyto stačí přetáhnout do programovacího rozhraní pomocí funkce Drag&Drop. Import z programu RFEM není možný.


  „RFEM 5 COM Component“ umožňuje komunikaci mezi programy Grasshopper a RFEM. Jakmile je tato komponenta s informacemi o geometrii aktivována, spustí se export. Ten očekává otevřený soubor programu RFEM. Doporučujeme použít prázdný soubor, protože export přepíše resp. smaže všechny informace. Aktualizační mechanismus není v současné době implementován.
  Funkce „RFEM 5 Member Component“ umožňuje uživateli přidat další informace pro geometrii (linie, křivky). Ty se zohlední při exportu do programu RFEM, aby bylo možné vytvořit pruty. V textovém poli (panelu) se zadá název materiálu a průřezu. Natočení prutu lze zadat pomocí „Number Slider“ v [rad].
  „RFEM 5 Surface Component“ se používá analogicky jako „RFEM 5 Member Component“. Zadání geometrie očekává plochu. K ní je možné pomocí panelu přidat materiál. Tloušťka plochy se zadává pomocí číselného posuvníku v [m]. Typ tuhosti plochy lze navolit pomocí „Value List“ s předem definovanými typy.


  Soubor Grasshopper z grafiky byl uložen ke stažení. Pro konečný export je třeba zadat už jen spojovací linie.

 • Odpověď

  Ovládání rozhraní je v zásadě velmi jednoduché. Po úspěšné instalaci má uživatel k dispozici panel nástrojů Dlubal v aplikaci Rhino. Jedná se o dvě ikony (Exportovat a Importovat).  Pomocí tlačítka „Importovat“ lze data z programu RFEM naimportovat do programu Rhino. Přitom se vždy naimportuje celý model programu RFEM. Aktualizace se neprovádí. Data se přidají ke stávajícímu modelu.
  Pomocí volby "Exportovat" je možné provést export dat z programu Rhino do programu RFEM. Obvykle se exportuje celý model. Pokud chceme exportovat pouze části modelu, musíme je vybrat před spuštěním exportu. Aby export mohl proběhnout, je třeba spustit program RFEM a vytvořit soubor. Je třeba si uvědomit, že export přepíše všechna stávající data otevřeného souboru. Proto doporučujeme otevřít prázdný soubor.

 • Odpověď

  V programu RWIND Simulation lze vytvořit videosoubor. Uspořádejte grafické zobrazení na obrazovce podle potřeby a v hlavní nabídce vyberte Nástroje → Vytvořit videosoubor.

  V dialogu „Vytvořit videosoubor“ (Obrázek 1) můžeme pomocí tlačítka [Najít] vybrat název videosouboru v samostatném dialogu. Je možné vybrat různé typy videosouborů. Dále je možné nastavit kvalitu a nahrávací frekvenci záznamu.

  Tlačítkem [Spustit] se spustí záznam, a tlačítkem [Ukončit] se nahrávání ukončí.
 • Odpověď

  Popis různých kombinací zatížení nesmí být stejný, jinak se zobrazí chybové hlášení na Obrázku 1. Příslušnou kombinaci zatížení najdeme v chybovém hlášení (viz Obrázek 1 Kombinace zatížení č. 2). 

  Model znázorněný na Obrázku 2 obsahuje kombinaci zatížení KZ1 a KZ2. Obě kombinace zatížení mají stejný popis „MSÚ“. Aby bylo možné provést import, je třeba změnit jeden z těchto dvou popisů.

 • Odpověď

  Z důvodu nepřesností při modelování není možné provést import, proto se zobrazí chybové hlášení, které je vidět na Obrázku 1. Plocha 1 znázorněná na obrázku 2 tak není absolutně rovinná. Souřadnice X uzlů 1 - 4 není stejná. Pokud se tato nepřesnost modelování odstraní, je možné import provést.
 • Odpověď

  V programu RFEM probíhá vyhlazení grafických výsledků na základě výsledků na bodech sítě konečných prvků. Výsledky se převezmou do programu REVIT na základě výsledků v bodech rastru. V programu RFEM je rastr pro plochy standardně nastaven na 0,5 m. Nastavte pro plochy jemný rastr a grafické zobrazení výsledků v programech RFEM a REVIT bude srovnatelné.
 • Odpověď

  Hladiny na pozadí lze skrýt nebo zobrazit v navigátoru Zobrazit pod Pomocné objekty → Hladiny na pozadí. Viditelnost lze zadat jednotlivě nebo pro všechny společně.

 • Odpověď

  Průřezy vytvořené v programu SHAPE-THIN lze načíst z databáze průřezů. Za tímto účelem v dialogu „Nový průřez“ klikněte na tlačítko „Importovat průřez z programu SHAPE-THIN“ (Obrázek 1).

  V dialogu „Importovat průřez z programu SHAPE-THIN“ se zobrazí následující adresáře (Obrázek 2):

  • Všechny adresáře, které jsou obsažené ve správci projektů programu RFEM 5, RSTAB 8, SHAPE-THIN 8 atd.
  • Všechny adresáře, které jsou obsažené ve správci projektů starších verzí programu SHAPE-THIN, jako například SHAPE-THIN 7.

  Pomocí tlačítka „Najít průřez SHAPE-THIN“ (Obrázek 3) lze vyhledávat průřezy v adresářích, které nejsou obsažené ve správci projektů. Vyhledaný adresář se následně přidá do seznamu adresářů v dialogu „Importovat průřez z programu SHAPE-THIN“.

  Požadovaný průřez je možné vybrat a importovat z příslušného adresáře. Je třeba si uvědomit, že průřezy musí být v programu SHAPE-THIN spočteny a uloženy, aby bylo možné načíst průřezové charakteristiky. Možné je pouze každý průřez načíst samostatně.

  Při importu průřezu SHAPE-THIN do programu RSTAB/RFEM se tento průřez načte do uživatelsky zadané databáze průřezů. Uživatelsky zadané průřezy lze načíst pomocí tlačítka „Načíst uložené uživatelské průřezy“ v databázi průřezů (Obrázek 4). Pokud chceme průřez aktualizovat v uživatelské databázi průřezů, je nutné upravený průřez znovu naimportovat. Bezpečnostní dotaz je nutné potvrdit kliknutím na „Ano“ (Obrázek 5).

  Video nejdříve ukazuje, jak načíst průřez BRÜCKE ze složky Examples ve správci projektů. Poté se průřez Beispiel-1 naimportuje z adresáře Desktop, který není spojený se správcem projektů. Průřezy jsou nyní k dispozici v uživatelské databázi průřezů. Například průřez Beispiel-1 se smaže v programu RFEM a bude znovu přidán pomocí uživatelské databáze průřezů. Následně si ukážeme, jak se změní průřez Beispiel-1 v programu SHAPE-THIN a znovu se naimportuje do programu RFEM.

 • Odpověď

  Import souborů *.igs nebo *.stp (STEP) vyžaduje přídavný modul RX-LINK (viz Obrázek 01). Export momentálně není možný.

  Po výběru souboru pro import můžeme tuto volbu aktivovat v záložce Možnosti v dialogu "Nový model - základní údaje" (viz Obrázek 02). Pomocí této volby navíc můžete geometrické prvky konvertovat přímo na pruty, plochy nebo tělesa (viz Obrázek 03).

1 - 10 z 90

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Děkuji mnohokrát za cenné informace.

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oboru statiky využívám řadu softwarů se servisní smlouvu, ale vaše technická podpora je zdaleka nejlepší.”