Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ
Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Podle normy EN 1991-1-3 se pro zatížení sněhem na střeše musí zatížení sněhem ještě vynásobit faktorem 0,8. Z toho vyplývá následující zatížení:

  sk = 5 kN/m2 x 0,8 = 4 kN/m2

  Pokud zatížení pro střechu již bylo spočítáno, je možné zatížení také zadat pod uživatelská zatížení. To je znázorněno na Obrázku 01 a ve videu.

 • Odpověď

  Program RWIND Simulation je chráněn proti neoprávněnému použití. Při autorizaci pomocí softwarového klíče je program autorizovaný pouze na určité období, které zadává uživatel. Po uplynutí této doby se program automaticky přepne do režimu demoverze, předtím použitá licence je opět volně k dispozici pro novou aktivaci. Chcete-li se vyhnout opětné aktivaci na stejném počítači pro jednoho uživatele, je možné před uplynutím aktivačního období licenci prodloužit online (počítač je připojen k internetu) zadáním nového aktivačního období. Postupujte prosím následovně:

  1. Spusťte program RWIND Simulation „Jako správce“. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu RWIND Simulation a vyberte příkaz „Spustit jako správce“.

   Obr. 01 - Spuštění programu

  2. V nabídce „Nápověda“ vyberte funkci „RWIND Simulation - Licence a autorizace“.

   Obr. 02 - Nastavení pro licenci a autorizaci

   Otevře se dialog RWIND „Simulation 1.xx Stav autorizace“.

  3. V dialogu „RWIND Simulation 1.xx Stav autorizace“ zkontrolujte, zda je k dispozici aktivní autorizace softwarového klíče. To je případ, pokud je v sekci „Metoda autorizace“ vybrána možnost „Softwarový klíč“ a v sekci „Stav autorizace“ je zelenou tečkou označena aktivní autorizace.

   Obr. 03 - Stav autorizace

   Pokud je kontrola negativní a pokud se zobrazí červená tečka, v počítači pro jednoho uživatele není aktivována žádná licence programu RWIND Simulation pomocí softwarového klíče. V důsledku toho nelze pro licenci prodloužit aktivační období.

   Pokud jsou výše uvedené požadavky splněny, klikněte na tlačítko „Prodloužit aktivaci online“. Otevře se dialog „Online prodloužení aktivace“.

  4. V dialogu "„Online prodloužení aktivace“ se zobrazí specifikace licence pro prodloužení.

   Na základě smluvních podkladů zadejte online aktivační klíč a v poli pro datum zadejte nové aktivační období.

   Poté spusťte prodloužení licence online pomocí funkce „Prodloužit aktivaci nyní“.

   Obr. 04 - Prodloužení aktivace

   Tím se otevře dialog „RWIND Simulation 1.xx“.

  5. V dialogu „RWIND Simulation 1.xx“ s bezpečnostním dotazem pro plánovanou úpravu vyberte volbu „OK“ pro konečnou změnu aktivačního období.

   Obr. 05 - Bezpečnostní dotaz

   Po úspěšné změně aktivační doby se zobrazí potvrzovací zpráva a program můžete používat bez omezení.
  Vaše zakoupená licence se tak v našem systému nastaví na nově definované aktivační období. Během této doby není možné aktivovat program RWIND Simulation pomocí aktivačního klíče na jiném počítači. Nastavení licence v našem systému je ukončeno řádnou deaktivací nebo po uplynutí zadaného aktivačního období.

  Abychom se vyhnuli zbytečnému nastavení licence v našem systému v důsledku nečekaných problémů s počítačem (poškození, ztráta, výměna hardwaru, změna zaměstnance atd.), doporučujeme, abyste zvolili aktivační dobu co nejkratší.

 • Odpověď

  Program RWIND Simulation je chráněn proti neoprávněnému použití. Program lze autorizovat offline (počítač není připojen k internetu) pomocí aktivace e-mailem. Postupujte prosím následovně:

  1. Spusťte program RWIND Simulation „Jako správce“. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu RWIND Simulation a vyberte příkaz „Spustit jako správce“.

   Obr. 01 - Spuštění programu

  2. Potvrďte ověření oprávnění pomocí funkce „Aktivovat nyní“.

   Obr. 02 - Ověření oprávnění

   Otevře se dialog „RWIND Simulation 1.xx Stav autorizace Demo“.

  3. V dialogu „RWIND Simulation 1.xx Stav autorizace Demo“ vyberte v sekci Metoda autorizace možnost „Softwarový klíč“ a v dolní části klikněte na funkci „Aktivace pomocí emailu“.

   Obr. 03 - Aktivace pomocí e-mailu

   Otevře se dialog „Aktivace pomocí e-mailu“.

  4. V dialogu „Aktivace pomocí e-mailu“ zadejte své údaje pro licenci (licenční číslo a/nebo název a adresu instituce, která licenci programu zakoupila) na základě smluvních podkladů.

   Dále v sekci „Pracovní místo“ zadejte uživatelský popis pracovní stanice pro aktivaci a v sekci „Požadovaná autorizace“ zadejte úroveň programu RWIND Simulation s datem platnosti prováděné aktivace.

   Poté potvrďte zadané údaje pomocí kliknutím na funkci „Vygenerovat uživatelské kódy“.

   Obr. 04 - Vygenerování uživatelských ködů

   Otevře se dialog „RWIND Simulation 1.xx Demo“.

  5. Zkontrolujte příslušné údaje v dialogu „RWIND Simulation 1.xx Demo“. Pokud jsou v pořádku, potvrďte dialog tlačítkem „OK“.

   Obr. 05 - Kontrola zadaných údajů

   Otevře se dialog „Aktivace pomocí e-mailu“.

  6. Dialog „Aktivace pomocí e-mailu“ se skládá ze tří částí. V záložce „Krok 2“ se na levé straně zobrazí požadovaný uživatelský kód. Zkopírujte tento textový blok do schránky systému Windows pomocí funkce „Kopírovat uživatelské kódy“ a poté ho vložte do prázdného e-mail pomocí kláves [Ctrl] + [V] nebo pomocí funkce vložení systému Windows. Tento e-mail odešlete k dalšímu zpracování na adresu info@dlubal.cz.

   Obr. 06 - Odeslání uživatelského kódu

  7. Obdržíte od nás aktivační kód. V dialogu přejděte na záložku „Krok 3“ a do pole „Aktivační kód“ zadejte tento kód.

   Poté spusťte proces aktivace kliknutím na funkci „Aktivovat nyní“.

   Obr. 07 - Aktivace programu

   Po úspěšné autorizaci obdržíte potvrzovací zprávu a program můžete začít neomezeně používat.
  Tato offline aktivace e-mailem nastaví v našem systému Vaši zakoupenou licenci pro zadané aktivační období. Během této doby není možné aktivovat program RWIND Simulation pomocí stejné licence na jiném počítači. Nastavení licence v našem systému je ukončeno řádnou deaktivací nebo po uplynutí zadaného aktivačního období.

  Poté lze proces aktivace provést znovu na stejném nebo jiném počítači. Mějte prosím na paměti, že uživatelské kódy zaslané e-mailem lze použít pro aktivaci pouze jednou. Pro opětovnou aktivaci je nutné vždy zaslat nový uživatelský kód.

  Abychom se vyhnuli zbytečnému nastavení licence v našem systému v důsledku nečekaných problémů s počítačem (poškození, ztráta, výměna hardwaru, změna zaměstnance atd.), doporučujeme, abyste zvolili aktivační dobu co nejkratší.

 • Odpověď

  URL adresa požadavku obsahuje kromě komponent pro popis typu zatížení, polohy a jazyka také komponenty pro popis totožnosti uživatele. Přitom komponenta "login" popisuje e-mailovou adresu uživatele a komponenta "hash" skryté heslo. Pro funkční přihlášení je třeba e-mailovou adresu uložit na platný účet Dlubal.

  Pokud ještě nemáte účet Dlubal, můžete si ho vytvořit na této stránce:

  https://www.dlubal.com/cs/extranet/vytvorit-novy-ucet

  Po úspěšném přihlášení k účtu Dlubal v levém horním rohu našich webových stránek

  Obr. 02 - Přihlášení k účtu Dlubal
  https://www.dlubal.com/cs

  se otevře stránka "Můj účet". V sekci "Uživatelské údaje" v dolní části najdete identifikační komponenty "login" a "hash" pro používání funkce webové služby nástroje pro stanovení oblastí zatížení.

  Obr. 03 - Webová služba identifikace v účtu Dlubal

 • Odpověď

  Program RWIND Simulation provádí stacionární výpočet proudění pro nestlačitelné plyny. Použité zákonitosti a formulace se v čase nemění. Výpočet tak poskytuje sadu výsledků neměnnou v čase.

  [1] Účinek „Kármanovy vírové cesty“, kdy se za obtékajícím tělesem tvoří protiběžné víry, vyvolává časovou změnu účinků proudění. Proto v programu RWIND Simulation nelze simulovat tento mechanický účinek proudění.


 • Odpověď

  Nový samostatný program RWIND Simulation Vám nabízí možnosti pro simulaci proudění větru a generování zatížení větrem. Tyto možnosti je možné optimálně využít ve spojení s programem RFEM pro statické výpočty pomocí MKP resp. v programu RSTAB

  Vstupní data
  Přímé zadání modelů z programu RFEM nebo z programu RSTAB umožňuje stanovit relevantní parametry směru větru, které se budou analyzovat s výškově závislou větrnou náročností, na základě vetrového standardu. Výsledkem jsou příslušné zatěžovací stavy s globálně definovanými parametry.

  Simulaci programu RWIND můžeme spustit také ručně, pokud neexistuje RFEM nebo RSTAB. Z tohoto důvodu lze data načíst z vektorové grafiky STL.

  Dovedení terénu a budov životního prostředí do simulace je možné i ze souborů STL.

  Výměnou dat mezi simulací pomocí programu RSTAB a RSTAB a RWIND Simulation můžeme snadno využít výsledky analýz větru jako zatěžovacích stavů v běžném pracovním prostředí RFEMu nebo RSTABu.

  Služby RWIND Simulace
  • 3D analýza nestlačitelného proudění pomocí řešičů OpenFoam
  • Přímý import souborů do programů RFEM nebo RSTAB nebo STL
  • Snadné úpravy modelu pomocí funkce Drag & Drop a grafických nástrojů
  • Automatická korekce topologie modelu pomocí síťování Shrinkwrap
  • Možnost přidávat objekty z okolního prostředí (budovy, terén...)
  • Rychlostní profily závislé na výšce v souladu s příslušnou normou
  • Modely turbulence k-epsilon a k-omega
  • Automatické síťování podle zvolené hloubky detailu
  • Paralelní výpočet s optimálním využitím výkonu vícejádrových počítačů
  • Výsledky během několika minut v případě simulací s malým rozlišením (do 1 milionu buněk)
  • Výsledky během několika hodin v případě simulací se středním/vysokým rozlišením (1 až 10 milionů buněk)
  • Grafické zobrazení výsledků na rovinách Clipper/Slicer (skalární a vektorová pole)
  • Grafické zobrazení a animace linií proudění
 • Odpověď

  Program RWIND Simulation je chráněn proti neoprávněnému použití. Program lze autorizovat pomocí online aktivace (počítač je připojen k internetu). Postupujte prosím následovně:

  1. Spusťte program RWIND Simulation „Jako správce“. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu RWIND Simulation a vyberte příkaz „Spustit jako správce“.

   Obr. 01 - Spuštění programu

  2. Potvrďte ověření oprávnění pomocí funkce "Aktivovat nyní".

   Obr. 02 - Ověření oprávnění

   Otevře se dialog "RWIND Simulation 1.xx Stav autorizace Demo".

  3. V dialogu "RWIND Simulation 1.xx Stav autorizace Demo" vyberte v sekci Metoda autorizace možnost "Softwarový klíč" a v dolní části klikněte na funkci "Aktivovat online".

   Obr. 03 - Online aktivace

   Otevře se dialog "Online aktivace".

  4. V dialogu "Online aktivace" zadejte své informace k licenci (licenční číslo, aktivační klíč a úroveň programu RWIND Simulation) na základě smluvních podkladů.

   Dále je nutné zadat v prostředním poli datum platnosti vyřizované aktivace a v dolním poli uživatelem zvolený popis aktivovaného pracovního místa.

   Poté spusťte proces aktivace kliknutím na funkci 'Aktivovat nyní'.

   Obr. 04 - Aktivace programu

   Po úspěšné autorizaci obdržíte potvrzovací zprávu a program můžete začít neomezeně používat.
  Tato online aktivace nastaví v našem systému k zakoupené Vaši licenci pro zadané aktivační období. Během této doby není možné aktivovat program RWIND Simulation pomocí aktivačního klíče na jiném počítači. Nastavení licence v našem systému je ukončeno řádnou deaktivací nebo po uplynutí nastaveného aktivačního období.

  Poté lze aktivační proces opět provést na stejném nebo jiném počítači pomocí existujícího aktivačního klíče.

  Abychom se vyhnuli zbytečnému nastavení licence v našem systému v důsledku nečekaných problémů s počítačem (poškození, ztráta, výměna hardwaru, změna zaměstnance atd.), doporučujeme, abyste zvolili aktivační dobu co nejkratší.

 • Odpověď

  DIN EN 1991-1-3 / NA zobrazuje mapu oblasti Německo pro zatížení sněhem na obrázku NA.1. Přesné přiřazení oblastí zatížení sněhem správním celkům, a to zejména v oblasti hraničních pásem, je třeba vyžádat od příslušných orgánů. Německý ústav stavebnice (DIBt) zveřejňuje pro každý federální stát tabulku "Rozdělení oblastí zatížení sněhem podle správních hranic" na webových stránkách https://www.dibt.de/de/Service/Dokumente-Listen-TBB.html.
   
  Pro stanoviště oblastí zatížení sněhem 1 a 2 v severoněmecké rovině je také třeba zkontrolovat, zda se nacházejí ve smyslu DIN EN 1991-1-3 / NA, Oddíl 4.3, Definované oblasti. U těchto míst se v tabulce v tabulce "Přiřazení oblastí zatížení sněhem podle správních omezení" uvede poznámka pod čarou "Severní d. 

  Podle DIN EN 1991-1-3 a DIN EN 1991-1-3 / NA se mohou při určitých vrstvách zatížení sněhem dosáhnout vyšších hodnot než stanovených v DIN EN 1991-1-3 a DIN EN 1991-1-3 / NA Zóna zatížení. Tato místa se zobrazí v tabulce "Přiřazení sněhových zatížení podle správních limitů".

  Výsledky výzkumného záměru Německé meteorologické služby "Průběh posouzení zatížení sněhem v pěti krajích a jejich srovnání s údaji zóny zatížení sněhem DIN 1055-5: 2005 jako pilotní studie pro revizi zatížení sněhem oblastní mapa ".

  Tyto zvláštní podmínky nabízí také Dlubal Service Online. Zóny zatížení sněhem se zvláštními předpisy jsou označeny hvězdičkou. Speciální kontrola je také zobrazena jako komentář pod oblastí zatížení sněhem. Obrázek 1 ukazuje oblast zatížení sněhem 3 * u města Altenau. U Altenau je třeba vzít v úvahu zvýšené zatížení sněhem. To se zobrazí i jako komentář.
 • Odpověď

  Online služba „Nástroj pro stanovení oblastí zatížení: sněhové, větrné a zemětřesení“ umožňuje uložit konstantní hodnotu pouze na ploše.


  Obr. 01 - Klasifikace zón

  Pokud příslušná norma pro zatížení doporučuje namísto obvyklé klasifikace zón zobrazit zatížení izolinií v celé zemi, zobrazí se v interaktivní mapě zatížení oblasti mezi izoliniemi jako oblasti s konstantní hodnotou. V tomto případě se těmto zónám vždy přiřadí větší hodnota ze dvou izolinií.


  V souladu s tím vede toto „stupňovité“ zobrazení zatížení mezi izoliniemi k konzervativnímu stanovení zatížení. • Odpověď

  Pokud je zvolená obecná národní přílohak normě EN 1991-1-3, umožňuje program zadat libovolnou hodnotu.

1 - 10 z 37

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„"Děkuji za užitečné informace."

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oblasti statiky a konstrukce jsem použil mnoho programů k podpoře v oblasti statiky, ale podpora je zdaleka nejlepší. ““