Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ
Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Program RWIND Simulation provádí výpočet statického toku nestláčacích plynů. Takto upravené zákony a znění se v průběhu času nemění. Výsledkem výpočtu je výsledný výsledek bez časové proměnné.

  [1] Efektem ulice Kármánových vírů, v níž vznikají protiletadlové víry za tělem, kterým se teče, je časová změna průtokového účinku. Proto nelze v RWIND Simulaci simulovat tento tekutinově-mechanický efekt.


 • Odpověď

  Nový samostatný program RWIND Simulation nabízí možnosti simulace větrem a generování zatížení větrem. Optimalizaci lze optimalizovat společně s programem RFEM pro statické výpočty nebo s RSTAB softwarem pro statické výpočty rámů.

  Vstupní data
  Přímé zadání modelů z programu RFEM nebo z programu RSTAB umožňuje stanovit relevantní parametry směru větru, které se budou analyzovat s výškově závislou větrnou náročností, na základě vetrového standardu. Výsledkem jsou příslušné zatěžovací stavy s globálně definovanými parametry.

  Simulaci programu RWIND můžeme spustit také ručně, pokud neexistuje RFEM nebo RSTAB. Z tohoto důvodu lze data načíst z vektorové grafiky STL.

  Dovedení terénu a budov životního prostředí do simulace je možné i ze souborů STL.

  Výměnou dat mezi simulací pomocí programu RSTAB a RSTAB a RWIND Simulation můžeme snadno využít výsledky analýz větru jako zatěžovacích stavů v běžném pracovním prostředí RFEMu nebo RSTABu.

  Služby RWIND Simulace
  • 3D analýza nestlačitelného proudění pomocí řešičů OpenFoam
  • Přímý import souborů do programů RFEM nebo RSTAB nebo STL
  • Snadné úpravy modelu pomocí funkce Drag & Drop a grafických nástrojů
  • Automatická korekce topologie modelu pomocí síťování Shrinkwrap
  • Možnost přidávat objekty z okolního prostředí (budovy, terén...)
  • Rychlostní profily závislé na výšce v souladu s příslušnou normou
  • Modely turbulence k-epsilon a k-omega
  • Automatické síťování podle zvolené hloubky detailu
  • Paralelní výpočet s optimálním využitím výkonu vícejádrových počítačů
  • Výsledky během několika minut v případě simulací s malým rozlišením (do 1 milionu buněk)
  • Výsledky během několika hodin v případě simulací se středním/vysokým rozlišením (1 až 10 milionů buněk)
  • Grafické zobrazení výsledků na rovinách Clipper/Slicer (skalární a vektorová pole)
  • Grafické zobrazení a animace linií proudění
 • Odpověď

  Program RWIND Simulation je chráněn proti neoprávněnému použití. Program může být autorizován prostřednictvím online aktivace (počítač je připojen k Internetu). Postupujte následovně:

  1. Spustit simulaci programu RWIND "Jako správce". Klepněte pravým tlačítkem myši na symbol simulace RWIND a vyberte příkaz "Spustit jako správce".

   Obr. 01 - Spuštění programu

  2. Potvrďte autorizační funkci pomocí funkce "Aktivovat nyní".

   Obr. 02 - Autorizační kontrola

   Otevře se dialog "Stav autorizace ukázaný v RFX 1.xx".

  3. V okně Autorizační metoda v dialogu "Stav autorizace demoverze RFLOW 1.xx" vybereme volbu "Software Key" a v dolní části dialogu klikneme na položku "Aktivovat online".

   Obr. 03 - Online aktivace

   Otevře se dialog "Online aktivace"

  4. V dialogu "Online Aktivace" zadejte na základě zadávací dokumentace své licenční informace (licenční číslo, aktivační klíč a úroveň simulace RWIND).

   Dále uvedeme datum vypršení platnosti aktivace v prostředním poli a aktivovaný popis pracovního centra v dolním poli.

   Aktivační proces spustíme kliknutím na funkci "Aktivovat nyní".

   Obr. 04 - Aktivace programu

   Po úspěšné autorizaci obdržíme potvrzovací zprávu a program můžeme bez omezení použít.
  Tato online aktivace používá naši zakoupenou licenci pro zadané aktivační období v našem systému. Během této doby nelze program RWIND Simulation aktivovat pomocí aktivačního klíče na jiném počítači. Přiřazení licence do našeho systému končí běžnou on-line deaktivací nebo po uplynutí nastavené aktivační lhůty.

  Obr. 05 - Online deaktivace

  Aktivační proces můžeme opět provést na jednom nebo na jiném počítači pomocí dostupného aktivačního klíče.

  Abychom zamezili zbytečnému zařazování licencí z našeho systému kvůli neočekávaným potížím s počítačem (závada, ztráta, výměna pracovníků, výměna hardwaru atd.), Doporučujeme stanovit aktivační lhůtu co nejkratší.

 • Odpověď

  DIN EN 1991-1-3 / NA zobrazuje mapu oblasti Německo pro zatížení sněhem na obrázku NA.1. Přesné přiřazení oblastí zatížení sněhem správním celkům, a to zejména v oblasti hraničních pásem, je třeba vyžádat od příslušných orgánů. Německý ústav stavebnice (DIBt) zveřejňuje pro každý federální stát tabulku "Rozdělení oblastí zatížení sněhem podle správních hranic" na webových stránkách https://www.dibt.de/de/Service/Dokumente-Listen-TBB.html.
   
  Pro stanoviště oblastí zatížení sněhem 1 a 2 v severoněmecké rovině je také třeba zkontrolovat, zda se nacházejí ve smyslu DIN EN 1991-1-3 / NA, Oddíl 4.3, Definované oblasti. U těchto míst se v tabulce v tabulce "Přiřazení oblastí zatížení sněhem podle správních omezení" uvede poznámka pod čarou "Severní d. 

  Podle DIN EN 1991-1-3 a DIN EN 1991-1-3 / NA se mohou při určitých vrstvách zatížení sněhem dosáhnout vyšších hodnot než stanovených v DIN EN 1991-1-3 a DIN EN 1991-1-3 / NA Zóna zatížení. Tato místa se zobrazí v tabulce "Přiřazení sněhových zatížení podle správních limitů".

  Výsledky výzkumného záměru Německé meteorologické služby "Průběh posouzení zatížení sněhem v pěti krajích a jejich srovnání s údaji zóny zatížení sněhem DIN 1055-5: 2005 jako pilotní studie pro revizi zatížení sněhem oblastní mapa ".

  Tyto zvláštní podmínky nabízí také Dlubal Service Online. Zóny zatížení sněhem se zvláštními předpisy jsou označeny hvězdičkou. Speciální kontrola je také zobrazena jako komentář pod oblastí zatížení sněhem. Obrázek 1 ukazuje oblast zatížení sněhem 3 * u města Altenau. U Altenau je třeba vzít v úvahu zvýšené zatížení sněhem. To se zobrazí i jako komentář.
 • Odpověď

  Online služba Sněhové, větrné a seizmické zóny umožňuje ukládat na ploše pouze konstantní hodnotu.


  Obr. 01 - Klasifikace zón

  Pokud příslušná norma zatížení stanoví konstantní hodnotu oblastí mezi izoliniemi jako konstantní zóny, zobrazí interaktivní mapa zatížení izoplochy místo konvenční klasifikace oblastí. V těchto oblastech se oběma uzavřeným izolinům přiřadí větší hodnota.


  Toto "stupňovité" znázornění zatížení vede k konzervativnímu stanovení zatížení pro místa mezi izolátory. • Odpověď

  Pokud je zvolená obecná národní přílohak normě EN 1991-1-3, umožňuje program zadat libovolnou hodnotu.

 • Odpověď

  Ne, ve výchozím nastavení nejsou zahrnuty. Generování zatížení větrem prováděné plošnými zatíženími vždy zaznamená zatížení větrem ortogonálně k vymezené ploše.
  Přiložený příklad přitom ukazuje, že zatížení na ploše větru v rozmezí 0,5kN/m² je poměrně snadné.

  Zatížení větrem může být ovšem také možné pro libovolnou geometrii budovy s novým samostatným programem RWIND Simulation. To nám umožňuje simulace větrem
  a pro generování zatížení větrem. Tyto možnosti lze optimálně využít ve spolupráci se softwarem RFEM pro statické výpočty nebo se softwarem RSTAB pro statické výpočty rámů.

  Zadávání
  Přímým načtením modelů z programu RFEM nebo z programu RSTAB lze stanovit relevantní parametry směru větru pro analýzu výškových větrných profilů na základě vetrového standardu. Výsledkem jsou příslušné zatěžovací stavy s globálně definovanými parametry.

  Simulaci programu RWIND můžeme spustit také ručně, pokud neexistuje RFEM nebo RSTAB. Z tohoto důvodu lze data načíst z vektorové grafiky STL.

  Dovedení terénu a budov životního prostředí do simulace je možné i ze souborů STL.

  Výměnou dat mezi simulací pomocí programu RSTAB a RSTAB a RWIND Simulation můžeme snadno využít výsledky analýz větru jako zatěžovacích stavů v běžném pracovním prostředí RFEMu nebo RSTABu.

  Služby RWIND Simulace
  3D analýza nestlačitelného proudění pomocí řešičů OpenFOAM
  Přímý import modelu z programu RFEM či RSTAB nebo ze souborů STL
  Jednoduchá modifikace konstrukce pomocí drag-and-drop a grafického přizpůsobení
  Automatická korekce topologie modelu pomocí síťování Shrinkwrap
  Možnost přidávat objekty z okolního prostředí (budovy, terén...)
  Rychlostní profily závislé na výšce v souladu s příslušnou normou
  Modely turbulence k-epsilon a k-omega
  Automatické síťování podle zvolené hloubky detailu
  Paralelní výpočet s optimálním využitím výkonu vícejádrových počítačů
  Výsledky během několika minut v případě simulací s malým rozlišením (do 1 milionu buněk)
  Výsledky během několika hodin v případě simulací se středním/vysokým rozlišením (1 až 10 milionů buněk)
  Grafické zobrazení výsledků na polích Clipper/Slicer (skalární a vektorová pole)
  Grafické zobrazení streamline a animace
 • Odpověď

  Online služba " Sněhové, větrné a seizmické zóny" udává zatížení sněhem, větrem a seizmizí podle příslušných norem v Google Maps v mnoha zemích a zobrazí zatížení pro danou mapu oblastí mapa,


  Obr. 01 - Online servis "Sněhové, větrné a zemětřesivové zóny"

  Poloha na mapě můžeme zadat buď vyhledávačem nabízeným na našich webových stránkách nebo kliknutím na požadované místo na mapě.

  Obr. 02 - Označení místa na mapě

  Připojené zatížení se spojí s vybraným místem a vždy se zohlední lokální zatížení v závislosti na místních informacích o zóně zatížení a výšce nad hladinou moře.


  Vzhledem k tomu, že naše online služba používá jako základ Google Maps služby založené na poplatcích, nabízíme uživatelům jen omezený počet volných geo-datových dotazů (stanovení zatížení). V případě, že tento omezený počet zatížení nestačí, jsou k dispozici naše balíky Geo-Zone Tool Data Queries. Tyto balíčky uvolňují určitý počet datových dotazů pro konkrétní server pro všechny uložené kontakty v určité společnosti.


  Datový dotaz odpovídá stanovení zatížení v závislosti na vybrané mapě zóny (typ zatížení) a na mapě. Možná změna typu zatížení vede k nové datové otázce v důsledku nové informace o zóně. Ve standardním případě je proto při výpočtu lokálního zatížení sněhem, větrem a seizmem nutné alespoň 3 dotazy.


 • Odpověď

  Ano, kompletní rámec pro snímání sněhem, větru a zemětřesení včetně vyhledávače, popisu polohy a výkonu lze integrovat do jiných aplikací pomocí adresy URL.


  Po zadání režimu Celá obrazovka se v adresovém řádku v prohlížeči zobrazí požadovaná adresa URL.


  Kromě toho nabízí online služba webovou službu na pozadí k určení zatížení budov specifických pro danou lokalitu. Poskytnutím potřebných údajů (místo, typ zatížení, standard zatížení atd.) Umožňuje tato webová služba vyvolat údaje digitálně pro přenos do externí aplikace.

  → viz FAQ

 • Odpověď

  Základní informace o používání služby naleznete na stránce.
  Pro používání online map zatížení je možné zakoupit balíček 500 nebo 5000 kliknutí. Objednání je nejjednodušší přes náš e-shop, který je dostupný z výše uvedené stránky vpravo dole. Ceny v e-shopu se zobrazují vždy pro danou zemi, například v Čechách a na Slovensku je to 1350 Kč za 500 kliknutí (bez DPH), respektive 8100 Kč za 5000 kliknutí. Pro objednání a následné využívání map zatížení je potřeba mít vytvořený účet. Ten si lze založit po kliknutí na Můj účet. Objednaný balíček může využívat více lidí z firmy, kteří se přihlašují buď pod jedním účtem a nebo lze jednotlivým uživatelům vytvořit přidružené účty. Při používání mapy se zobrazuje zbývající počet kliknutí, poté je možné zakoupit další balíček a tím počet kliknutí opět navýšit.

1 - 10 z 32

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Děkuji mnohokrát za cenné informace.

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oboru statiky využívám řadu softwarů se servisní smlouvu, ale vaše technická podpora je zdaleka nejlepší.”