RF-FORM-FINDING | Nelineární výpočet

  • Databáze znalostí

Funkce programu

14. listopadu 2016

000342

Výpočet

RF-FORM-FINDING

Po spuštění výpočtu se spustí proces form-finding (hledání tvaru) na celé konstrukci. Při výpočtu se zohledňuje interakce mezi prvky s nalezeným tvarem (membrány, lana a podobně) a mezi nosnou konstrukcí.

Proces form-finding probíhá iterativně jako speciální nelineární analýza inspirovaná metodou URS (Updated Reference Strategy) profesorů Bletzingera a Ramma. Tímto způsobem se stanoví rovnovážné tvary se zohledněním zadaného předpětí.

Dále tato metoda umožňuje při procesu hledání tvaru zohlednit jednotlivá zatížení, jako je vlastní tíha nebo vnitřní tlak pneumatických membrán. Předpětí u ploch (například u membrán) lze definovat dvěma různými způsoby:

  • Standardní metoda - stanovení požadovaného předpětí plochy
  • Průmětová metoda - stanovení požadovaného předpětí na průmětu plochy, stabilizace obzvláště kuželových tvarů

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 103x
  • Aktualizováno 26. října 2020
RFEM Membrány
RF-FORM-FINDING 5.xx

Přídavný modul

Hledání počátečního tvaru membránových a lanových konstrukcí

Cena za první licenci
1 750,00 USD