173x
004846
28.3.2024

FAQ 005472 | V tabulce objektů pro posouzení v addonu Posouzení železobetonových konstrukcí je smyk...

Dotaz:
V tabulce objektů pro posouzení v addonu Posouzení železobetonových konstrukcí jsou uzly protlačení uvedeny ve sloupci Neplatné/deaktivované, ačkoliv jsem je jako uzly protlačení definoval. Jak to mohu opravit?

Odpověď:
Příčin této chyby může být několik:

► obrázek | Uzel protlačení není platný/deaktivovaný https://www.dlubal.com/cs/img/048363

Chybí výztuž plochy

V ploše, na které se nacházejí uzly protlačení, není žádná výztuž.

► obrázek | Chybějící výztuž plochy https://www.dlubal.com/cs/img/048364

Jak zadat plošnou výztuž naleznete zde: Výztuž plochy

Chybí rozměry

V programu RFEM 6 se geometrie uzlu protlačení obvykle stanoví pomocí průřezu připojeného konstrukčního prvku (například stěny, sloupu). Pokud se deska nebo základová deska posuzují izolovaně v rámci 2D úlohy, a proto neexistují v modelu žádné stěny nebo sloupy ve formě ploch nebo prutů, RFEM nemůže automaticky určit rozměry na základě rozměrů připojeného prvku. Místo toho je třeba rozměry zadat ručně:

Nepodporované uzly

U uzlů protlačení, které nemají uzlovou nebo liniovou podporu, lze definovat rozměry připojeného prvku pomocí konfigurace únosnosti.

► obrázek | Chybějící kóty - nepodporované uzly https://www.dlubal.com/cs/img/048365

Více informací na dané téma naleznete zde: Konfigurace únosnosti (Protlačení)

Podepřené uzly

U uzlů protlačení s uzlovou nebo liniovou podporou, které reprezentují připojený prvek, lze zadat rozměry v nastavení podpory.

► obrázek | Chybějící kóty - podepřené uzly (uzlové podpory) https://www.dlubal.com/cs/img/048366
► obrázek | Chybějící kóty - podepřené uzly (liniové podpory) https://www.dlubal.com/cs/img/048367

Více informací na dané téma naleznete zde:
Fiktivní sloup (Uzlová podpora) | Fiktivní stěna (Liniová podpora)

Neplatné uzly

Pokud uzel protlačení leží uprostřed zatížení na linii nebo liniové podpory, k žádném protlačení nedochází. Pak jsou tyto uzly deklarovány jako neplatné.

► obrázek | Neplatné uzly https://www.dlubal.com/cs/img/048368

Tip

Po výpočtu výsledků pro addon pro posouzení železobetonových konstrukcí se v tabulce zobrazí chybová hlášení pro neplatné uzly protlačení.

► Obrázek | Přehled chybových hlášení https://www.dlubal.com/cs/img/048369