448x
005472
28.3.2024

Uzly protlačení jsou neplatné/deaktivované

V tabulce objektů pro posouzení v addonu Posouzení železobetonových konstrukcí jsou uzly protlačení uvedeny ve sloupci Neplatné/deaktivované, ačkoliv jsem je jako uzly protlačení definoval. Jak to mohu opravit?


Odpověď:

Příčin této chyby může být několik:

Chybějící plošná výztuž

V ploše, na které se nacházejí uzly protlačení, není žádná výztuž.

Jak zadat plošnou výztuž naleznete zde: Výztuž plochy

Chybějící rozměry

V programu RFEM 6 se geometrie uzlu protlačení obvykle stanoví pomocí průřezu připojeného konstrukčního prvku (například stěny, sloupu). Pokud se deska nebo základová deska posuzují izolovaně v rámci 2D úlohy, a proto neexistují v modelu žádné stěny nebo sloupy ve formě ploch nebo prutů, RFEM nemůže automaticky určit rozměry na základě rozměrů připojeného prvku. V takovém případě je nutné zadat rozměry ručně:

Uzly bez podpory

U uzlů protlačení, které nemají uzlovou nebo liniovou podporu, lze definovat rozměry připojeného prvku pomocí konfigurace únosnosti.

Více informací na dané téma naleznete zde: Konfigurace únosnosti (Protlačení)

Uzly s podporou

U uzlů protlačení s uzlovou nebo liniovou podporou, které reprezentují připojený prvek, lze zadat rozměry v nastavení podpory.

Více informací na dané téma naleznete zde:
Fiktivní sloup (Uzlová podpora) | Fiktivní stěna (Liniová podpora)

Neplatné uzly

Pokud uzel protlačení leží uprostřed zatížení na linii nebo liniové podpory, k žádném protlačení nedochází. Pak jsou tyto uzly deklarovány jako neplatné.

Tip

Po výpočtu výsledků addonu Posouzení železobetonových konstrukcí jsou v tabulce k nahlédnutí chybová hlášení pro neplatné uzly protlačení


Autor

Ing. Gutmann zajišťuje technickou podporu zákazníkům společnosti Dlubal Software.