Analýza spektra odezvy pro RFEM 6 / RSTAB 9

Popis produktu

 • Časový diagram

Rozšíření modální analýzy o multimodální analýzu spektra odezvy

Přednastavená nabídka odkazů

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované za použití programů Dlubal

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány za použití programů Dlubal Software.

V addonu Analýza spektra odezvy se provádí seizmická analýza pomocí multimodální analýzy spektra odezvy. Spektra, která jsou k tomu zapotřebí, mohou být vytvořena podle norem nebo definována uživatelem. Z nich se vygenerují náhradní statické síly.

Addon obsahuje rozsáhlou databázi akcelerogramů z různých seizmických oblastí. Ty lze využít při generování spektra odezvy.

Předpokladem seizmické analýzy pomocí multimodální analýzy spektra odezvy je analýza vlastních kmitů v addonu Modální analýza.


1

Funkce

 • V programu jsou implementována spektra odezvy následujících norem:
  • European Union EN 1998-1:2010 + A1:2013 (Evropská unie)
  • Germany DIN 4149:2005-04 (Německo)
  • Switzerland SIA 261:2020-08 (Švýcarsko)
  • Switzerland SIA 261:2014-07 (Švýcarsko)
  • United States ASCE 7 | 2016 - IBC | 2018 (USA)
  • United States ASCE 7 | 2010 - IBC | 2012/15 (USA)
  • United States ASCE 7 | 2005 - IBC | 2009 (USA)
  • United States IBC 2000 (USA)
  • Mexico CFE Sismo:2015-07 (Mexiko)
  • Argentina CIRSOC 103:2013-07 (Argentina)
  • People's Republic of China GB 50011-2010-12 (Čína)
  • India IS 1893:2016-12 (Indie)
  • Canada NBC 2015 (Kanada)
  • Spain NCSE 02:2009 (Španělsko)
  • Netherlands NPR 9998:2018-11 (Nizozemsko)
  • Italy NTC 2018-01 (Itálie)
  • Romania P 100-1:2013-08 (Rumunsko)
  • Turkey TBEC:2018 (Turecko)
 • K dispozici jsou následující národní přílohy pro EN 1998-1:
  • Germany DIN EN 1998-1/NA:2021-07 (Německo)
  • Germany DIN EN 1998-1/NA:2011-01 (Německo)
  • Austria ÖNORM EN 1998-1/NA:2017-07 (Rakousko)
  • Switzerland SN 1998-1/NA:2019-12 (Švýcarsko)
  • European Union 1998-1/NA:2013-05 (Evropská unie)
  • Bulgaria BDS 1998-1/NA:2012-03 (Bulharsko)
  • United Kingdom BS EN 1998-1/NA:2008-08 (Velká Británie)
  • Czech Republic CSN EN 1998-1/NA:2016-09 (Česká republika)
  • Cyprus CYS EN 1998-1/NA:2009-03 (Kypr)
  • Greece ELOT EN 1998-1/NA:2015-04 (Řecko)
  • Lithuania LST EN 1998-1/NA:2010-12 (Litva)
  • Luxembourg ILNAS EN 1998-1/NA:2011-09 (Lucembursko)
  • Latvia LVS EN 1998-1/NA:2015-01 (Lotyšsko)
  • Malaysia MS EN 1998-1/NA:2017-01 (Malajsie)
  • Belgium NBN EN 1998-1/NA:2011-10 (Belgie)
  • France NF EN 1998-1/NA:2013-12 (Francie)
  • Portugal NP EN 1998-1/NA:2010-03 (Portugalsko)
  • Norway NS EN 1998-1/NA:2014-05 (Norsko)
  • Slovenia SIST EN 1998-1/NA:2009-01 (Slovinsko)
  • Romania SR EN 1998-1/NA:208-11 (Rumunsko)
  • Singapore SS EN 1998-1/NA:2013-02 (Singapur)
  • Slovakia STN EN 1998-1/NA:2009-04 (Slovensko)
  • Spain UNE EN 1998-1/NA:2020-01 (Španělsko)
  • Italy UNI EN 1998-1/NA:2013-03 (Itálie)
 • Spektra odezvy definovaná uživatelsky nebo generovaná z akcelerogramů
 • Použití spektra odezvy závislého na směru
 • Příslušné vlastní tvary pro spektrum odezvy můžeme zadat ručně nebo nechat vybrat automaticky (lze použít 5%-pravidlo podle EC 8)
 • Kombinace výsledků modální superpozicí (pravidlo SRSS a CQC) a superpozicí směrů (SRSS nebo pravidlo 100%/30%)
 • Náhodné účinky kroucení mohou být automaticky zohledňovány
 • Výsledkům lze přiřadit znaménko na základě dominantního vlastního tvaru
2

Vstupní data

Vstupní parametry podle vybraných norem navrhuje program v souladu s předpisy. Kromě toho je možné zadat spektra odezvy ručně.

Zatěžovací stavy typu Analýza spektra odezvy určují směr, ve kterém působí spektra odezvy a která vlastní čísla konstrukce jsou pro analýzu relevantní. V nastavení pro spektrální analýzu je možné definovat podrobnosti pro metody modálních kombinací, tlumení, případně také Zero-Period-Acceleration (ZPA).

3

Výpočet

Náhradní statická zatížení se generují zvlášť pro každé příslušné vlastní číslo a zvlášť pro budicí směr. Uloží se v zatěžovacím stavu typu Analýza spektra odezvy a v programu RFEM/RSTAB se provede lineární statická analýza.

4

Výsledky

Zatěžovací stavy typu Analýza spektra odezvy obsahují vygenerovaná náhradní zatížení. Nejdříve se superponují modální příspěvky (pravidlo SRSS nebo CQC). Výsledkům lze přiřadit znaménko na základě dominantního vlastního tvaru.

Následně se superponují zatížení vlivem složek seizmických účinků (pravidlo SRSS nebo pravidlo 100% / 30%).

Manuál pro dynamickou analýzu pro RFEM 6/RSTAB 9

Manuály

Cena

Cena
1 120,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

RSTAB 9
3D model odborné školy v programu RFEM (© Eggers Tragwerksplanung GmbH)

Speciální řešení

Dvoudílný addon Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2 zaprvé hledá vhodné parametry pro splnění obvyklých optimalizačních kritérií pro parametrické modely a bloky pomocí umělé inteligence (AI) optimalizací rojem částic (PSO).
Dále tento addon odhaduje náklady nebo emise CO2 z jednotkových nákladů nebo jednotkových emisí zadaných v definici materiálu pro statický model.

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 6
Budova z křížem lepeného dřeva (CLT)

Posouzení

Addon Vícevrstvé plochy umožňuje uživateli zadávat vícevrstvé skladby ploch.
Výpočet lze provést se zohledněním smykového spřažení nebo bez něj.

Cena za první licenci
1 120,00 USD