Analýza spektra odezvy pro RFEM 6 / RSTAB 9

Popis produktu

 • Časový diagram

Rozšíření modální analýzy o multimodální analýzu spektra odezvy

Přednastavená nabídka odkazů

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované za použití programů Dlubal

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány za použití programů Dlubal Software.


Přírodní síly jsou přirozeným nepřítelem každého statika. Ale nebojte se, i případy zemětřesení můžete v našem programu vypočítat předem. Addon Analýza spektra odezvy vám přitom pomůže. Provádí analýzy zemětřesení metodou multimodální analýzy spektra odezvy. K tomu požadovaná spektra můžete vytvořit buď podle norem, nebo uživatelsky. Program z nich vygeneruje náhradní statické síly.

Addon má pro vás ještě více, například rozsáhlou databázi akcelerogramů z různých seizmických oblastí. Ty můžete využít při generování spektra odezvy.

Upozornění: Předpokladem seizmické analýzy pomocí multimodální analýzy spektra odezvy je analýza vlastních kmitů v addonu Modální analýza.


1

Funkce

 • V programu jsou implementována spektra odezvy následujících norem:
  • European Union EN 1998-1:2010 + A1:2013 (Evropská unie)
  • Germany DIN 4149:2005-04 (Německo)
  • Switzerland SIA 261:2020-08 (Švýcarsko)
  • Switzerland SIA 261:2014-07 (Švýcarsko)
  • United States ASCE/SEI 7-22 (USA)
  • United States ASCE 7 | 2016 - IBC | 2018 (USA)
  • United States ASCE 7 | 2010 - IBC | 2012/15 (USA)
  • United States ASCE 7 | 2005 - IBC | 2009 (USA)
  • United States IBC 2000 (USA)
  • Mexico CFE Sismo:2015-07 (Mexiko)
  • Argentina CIRSOC 103:2013-07 (Argentina)
  • People's Republic of China GB 50011-2010-12 (Čína)
  • India IS 1893:2016-12 (Indie)
  • Canada NBC 2020 (Kanada)
  • Spain NCSE 02:2009 (Španělsko)
  • Netherlands NPR 9998:2020-12 (Nizozemsko)
  • Italy NTC 2018-01 (Itálie)
  • Romania P 100-1:2013-08 (Rumunsko)
  • Turkey TBEC:2018 (Turecko)
 • K dispozici jsou následující národní přílohy pro EN 1998-1:
  • Germany DIN EN 1998-1/NA:2021-07 (Německo)
  • Germany DIN EN 1998-1/NA:2011-01 (Německo)
  • Austria ÖNORM EN 1998-1/NA:2017-07 (Rakousko)
  • Switzerland SN 1998-1/NA:2019-12 (Švýcarsko)
  • European Union 1998-1/NA:2013-05 (Evropská unie)
  • Bosnia and Herzegovina BAS EN 1998-1/NA: 2018 (Bosna a Hercegovina)
  • Bulgaria BDS 1998-1/NA:2012-03 (Bulharsko)
  • United Kingdom BS EN 1998-1/NA:2008-08 (Velká Británie)
  • Czech Republic CSN EN 1998-1/NA:2016-09 (Česká republika)
  • Cyprus CYS EN 1998-1/NA:2009-03 (Kypr)
  • Greece ELOT EN 1998-1/NA:2015-04 (Řecko)
  • Croatia HRN EN 1998-1/NA:2011-06 (Chorvatsko)
  • Lithuania LST EN 1998-1/NA:2010-12 (Litva)
  • Luxembourg ILNAS EN 1998-1/NA:2011-09 (Lucembursko)
  • Latvia LVS EN 1998-1/NA:2015-01 (Lotyšsko)
  • Malaysia MS EN 1998-1/NA:2017-01 (Malajsie)
  • Hungary MSZ EN 1998-1/NA:2013-07 (Maďarsko)
  • Belgium NBN EN 1998-1/NA:2011-10 (Belgie)
  • France NF EN 1998-1/NA:2013-12 (Francie)
  • Portugal NP EN 1998-1/NA:2010-03 (Portugalsko)
  • Norway NS EN 1998-1/NA:2021-06 (Norsko)
  • Slovenia SIST EN 1998-1/NA:2009-01 (Slovinsko)
  • Romania SR EN 1998-1/NA:2008-11 (Rumunsko)
  • Serbia SRPS EN 1998-1/NA:2018-12 (Srbsko)
  • Singapore SS EN 1998-1/NA:2013-02 (Singapur)
  • Slovakia STN EN 1998-1/NA:2009-04 (Slovensko)
  • Spain UNE EN 1998-1/NA:2020-01 (Španělsko)
  • Italy UNI EN 1998-1/NA:2013-03 (Itálie)
 • Spektra odezvy definovaná uživatelsky nebo generovaná z akcelerogramů
 • Použití spektra odezvy závislého na směru
 • Příslušné vlastní tvary pro spektrum odezvy můžeme zadat ručně nebo nechat vybrat automaticky (lze použít 5%-pravidlo podle EC 8)
 • Kombinace výsledků modální superpozicí (pravidlo SRSS a CQC) a superpozicí směrů (SRSS nebo pravidlo 100%/30%)
 • Náhodné účinky kroucení mohou být automaticky zohledňovány
 • Výsledkům lze přiřadit znaménko na základě dominantního vlastního tvaru
2

Vstupní data

Software Dlubal pro statické výpočty udělá spoustu práce za vás. Vstupní parametry, které jsou pro vybrané normy relevantní, navrhne program v souladu s pravidly. Spektra odezvy můžete zadat také ručně.

Zatěžovací stavy typu Analýza spektra odezvy určují směr, ve kterém působí spektra odezvy a která vlastní čísla konstrukce jsou pro analýzu relevantní. V nastavení pro spektrální analýzu je možné definovat podrobnosti pro metody modálních kombinací, tlumení, případně také Zero-Period-Acceleration (ZPA).

3

Výpočet

Věděli jste, že...? Náhradní statická zatížení se generují zvlášť pro každé příslušné vlastní číslo a zvlášť pro budicí směr. Tato zatížení se uloží v zatěžovacím stavu typu Analýza spektra odezvy a program RFEM/RSTAB provede lineární statickou analýzu.

4

Výsledky

Zatěžovací stavy typu Analýza spektra odezvy obsahují vygenerovaná náhradní zatížení. Nejdříve je třeba superponovat modální příspěvky (pravidlo SRSS nebo CQC). Zobrazeny mohou být výsledky se znaménkem podle dominantního vlastního tvaru.

Následně se superponují zatížení vlivem složek seizmických účinků (pravidlo SRSS nebo pravidlo 100% / 30%).

Výhody pro vás

Analýza spektra odezvy

 • Spektra odezvy definovaná uživatelsky nebo generovaná z akcelerogramů
 • Použití spektra odezvy závislého na směru
 • Automatické zohlednění náhodných vlivů kroucení
 • Příslušné vlastní tvary pro spektrum odezvy lze zadat ručně nebo nechat vybrat automaticky (5%-pravidlo)
 • Kombinace výsledků modální superpozicí (pravidlo SRSS a CQC) a superpozicí směrů (SRSS nebo pravidlo 100%/30%)
 • Automatické vytvoření mimořádné návrhové situace pro následné posouzení

Manuál pro Dynamickou analýzu pro RFEM 6 / RSTAB 9

Manuály

Cena

Cena
1 450,00 EUR

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.

RSTAB 9

Speciální řešení

Dvoudílný addon Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2 zaprvé hledá vhodné parametry pro splnění obvyklých optimalizačních kritérií pro parametrické modely a bloky pomocí umělé inteligence (AI) optimalizací rojem částic (PSO). Dále tento addon odhaduje náklady nebo emise CO2 z jednotkových nákladů nebo jednotkových emisí zadaných v definici materiálu pro statický model.

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 6
Budova z křížem lepeného dřeva (CLT)

Posouzení

Addon Vícevrstvé plochy umožňuje uživateli zadávat vícevrstvé skladby ploch. Výpočet lze provést se zohledněním smykového spřažení nebo bez něj.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RSTAB 9
Pushover analýza

Pushover Analysis for RSTAB 9

Dynamické analýzy

Zemětřesení mohou mít významný vliv na deformační chování budov. Pomocí pushover analýzy (metody postupného přitěžování) můžete analyzovat deformační chování budov a vystavit je účinku zemětřesení. V addonu Pushover tak můžete analyzovat dopady zemětřesení na Vaši konkrétní budovu a posoudit tak, zda budova zemětřesení odolá.

Cena za první licenci
1 450,00 EUR