Program pro prutové konstrukce RSTAB 8 | Generování zatížení

RSTAB - Profesionální program pro výpočty prutových konstrukcí určený náročným uživatelům

RSTAB je program pro statické výpočty 2D nebo 3D prutových konstrukcí z oceli, betonu, dřeva, hliníku nebo jiných materiálů.

V programu RSTAB uživatel snadno a rychle zadá model konstrukce a poté vypočítá vnitřní síly, deformace a podporové reakce. Pro následující posouzení jsou k dispozici různé přídavné moduly, v nichž se zohledňují vlastnosti materiálů a požadavky dané normami.

Rychlé a snadné generování zatížení

Další informace

Nejlepší program pro modelování konstrukcí

„„Stavebním a seismickým inženýrstvím se zabýváme již od roku 1998. Dlubal Software je podle našich zkušeností nejlepším programem pro modelování konstrukcí, který je na trhu dostupný. Vřele jej doporučujeme všem, kteří potřebují řešit běžné i speciální konstrukce.”“

RSTAB obsahuje užitečné nástroje pro generování zatížení větrem, sněhem nebo námrazou a také nástroje pro převod plošných zatížení na zatížení na pruty.

1

Generátor zatížení sněhem

Zatížení sněhem lze generovat jako prutová zatížení působící na ploché/pultové nebo sedlové střechy.

Přitom lze zohlednit přídavná zatížení sněhem jako sněhové návěje, sněhové převisy nebo zachytávače sněhu.

K dispozici jsou následující normy:

 • European Union 1991-1-3 (včetně národních příloh)
 • Germany  DIN 1055-5
 • Spain CTE DB-SE-AE
 • United States ASCE/SEI 7-16


2

Generátor zatížení větrem

Zatížení větrem lze automaticky generovat jako prutová zatížení působící na následující konstrukční prvky (s možností aktivovat vnitřní tlak u otevřených budov):

 • Svislé stěny
 • Ploché střechy
 • Pultové střechy
 • Sedlové/korýtkové střechy
 • Svislé stěny se střechou

K dispozici jsou následující normy:

 • European Union 1991-1-4 (včetně národních příloh)
 • Germany DIN 1055-4
 • Spain CTE DB-SE-AE
 • United States of America ASCE/SEI 7-16

3

Konverze plošných zatížení na zatížení na pruty

Plošná zatížení lze automaticky převést na zatížení na pruty. K dispozici jsou dvě možnosti:

 • Zatížení na pruty z plošného zatížení prostřednictvím roviny
 • Zatížení na pruty z plošného zatížení pomocí buněk

V závislosti na vybrané funkci je třeba zadat buď rovinu pomocí rohových uzlů anebo je třeba vybrat v grafickém okně příslušné buňky. Plošné zatížení lze aplikovat na celou plochu anebo případně pouze na účinnou plochu prutů nebo na její průmět.

4

Generování zatížení na pruty z volného zatížení na linii

Tento generátor umožňuje například u nosníkových roštů definovat volná liniová zatížení (od pásových dopravníků a podobně)  a převést je na zatížení na pruty.

5

Generování zatížení na pruty ze zatížení pláštěm průřezu

Ze zatížení pláštěm průřezu například při zatížení námrazou, při vrstvení a podobně lze generovat zatížení na pruty.

Je přitom třeba zadat pouze tloušťku a měrnou tíhu opláštění.

6

Generování zatížení ze zrychleného pohybu

Tento generátor vytváří zatížení od zrychlení nebo rotace (například od věžových otočných jeřábů), které působí na určité objekty v modelu.

Hmota se stanoví na základě vlastní tíhy.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 206

[email protected]

Jednoduché modelování konstrukcí

„Práce s programy společnosti Dlubal mě opravdu baví. Konstrukce lze snadno generovat a měnit:

 • snadné ovládání funkcí v nabídkové liště a natáčení modelu v prostoru
 • transparentnost dat: možnosti kontroly, změn a přenosu dat

Jsem rád, že jsem přešel na Dlubal Software!“

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 9. prosince 2021 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 25. srpna 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online Training | Czech

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle ČSN EN 1993-1-1

Online školení 29. června 2021 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 6. května 2021 8:30 - 12:30 CEST

Efektivní výměna dat mezi RFEM/RSTAB a Tekla Structures

Efektivní výměna dat mezi RFEM/RSTAB a Tekla Structures

Webinář 5. května 2021 9:00 - 10:00 CEST

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Webinář 30. března 2021 14:00 - 14:45 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 18. března 2021 8:30 - 12:30 CET

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Webinář 10. března 2021 14:00 - 15:00 EDT

Nejčastější chyby uživatelů v programech RFEM a RSTAB

Nejčastější chyby uživatelů v programech RFEM a RSTAB

Webinář 4. února 2021 14:00 - 15:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 8. prosince 2020 8:30 - 12:30 CET

Školení v Lipsku, Německo | Anglicky

Školení v Lipsku, Německo | RSTAB | Základy

Školení 29. září 2020 9:00 - 16:30 CEST

RSTAB 8
STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí ocelových prutů

Cena za první licenci
850,00 EUR
RSTAB 8
STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB 8
RSBUCK

Přídavný modul

Stabilitní analýza metodou vlastních čísel

Cena za první licenci
750,00 EUR
RSTAB 8

TIMBER Pro 8

Přídavný modul

Posouzení dřevěných konstrukcí podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RSTAB 8
DYNAM Pro - Natural Vibrations

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
950,00 EUR
RSTAB 8
FE-LTB

Přídavný modul

Analýza klopení prutů metodou druhého řádu (MKP)

Cena za první licenci
1 000,00 EUR
RSTAB 8
STEEL Warping Torsion

Rozšíření modulu STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza vázaného kroucení podle teorie druhého řádu se 7 stupni volnosti

Cena za první licenci
950,00 EUR
RSTAB 8

CONCRETE 8

Přídavný modul

Lineární a nelineární analýza železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
900,00 EUR
RSTAB 8
RSIMP

Přídavný modul

Generation of equivalent geometric imperfections and pre-deformed initial structures for nonlinear calculations

Cena za první licenci
500,00 EUR
RSTAB 8
EC2 pro RSTAB

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření modulů pro posouzení železobetonu o posouzení podle Eurokódu 2

Cena za první licenci
400,00 EUR
RSTAB 8

DYNAM Pro | Equivalent Loads 8

Přídavný modul

Seizmická analýza pomocí náhradního statického zatížení za použití multimodální analýzy spektra odezvy

Cena za první licenci
650,00 EUR
RSTAB 8
DEFORM

Přídavný modul

Deformation and deflection analysis of members and sets of members

Cena za první licenci
250,00 EUR