RSTAB pro posouzení statiky prutových konstrukcí

Automatické vytváření kombinací

V programu RSTAB je možné automaticky vytvářet kombinace zatížení a výsledků podle Eurokódu a dalších mezinárodních norem v souladu s příslušnými kombinačními pravidly. Přehledně uspořádaná vstupní tabulka nabízí možnost kopírování, sčítání nebo přečíslování zatěžovacích stavů. Zatěžovací stavy a kombinace se ovládají v tabulkách 2.1 až 2.6.

 1. Výběr normy v základních údajích modelu

  Normy

  V základních údajích modelu je možné vybírat z množství norem a určit, zda se mají kombinace vytvořit automaticky. K dispozici jsou následující normy:

  •  EN 1990:2002
  •  EN 1990 + EN 1995:2004 (dřevo)
  •  EN 1990 + EN 1991-2; Mosty pozemních komunikací
  •  EN 1990 + EN 1991-3; Jeřáby
  •  EN 1990 + EN 1997
  •  DIN 1055-100:2001-03
  •  DIN 1055-100 + DIN 1052:2004-08
  •  DIN 1052 (zjednodušená)
  •  DIN 18800:1990
  •  ASCE 7-10
  •  ASCE 7-10 NDS (dřevo)
  •  ACI 318‑14
  •  IBC 2015
  • Canada CAN/CSA S 16.1-94:1994
  • Canada NBCC: 2005
  •  NBR 8681
  •  IS 800:2007
  •  SIA 260:2003
  •  SIA 260 + SIA 265:2003
  • United Kingdom BS 5950-1:2000
  •  CTE DB-SE
  • China GB 50009-2012

  Pro posouzení podle evropské normy EN jsou k dispozici tyto národní přílohy:

  •  ČSN EN 1990/NA:2004-03 (Česká republika)
  •  STN EN 1990/NA:2009-08 (Slovensko)
  • Belgium NBN EN 1990 – ANB: 2005 (Belgie)
  •  BDS EN 1990:2003/NA:2008 (Bulharsko)
  •  DK EN 1990/NA:2007-07 (Dánsko)
  •  SFS EN 1990/NA:2005 (Finsko)
  •  NF EN 1990/NA:2005/12 (Francie)
  •  UNI EN 1990/NA:2007-07 (Itálie)
  •  IS EN 1990:2002 + NA:2010 (Irsko)
  •  CYS EN 1990:2002 (Kypr)
  •  LVS EN 1990:2003/NA:2010 (Lotyšsko)
  •  MS EN 1990:2010 (Malajsie)
  •  DIN EN 1990/NA:2009-05 (Německo)
  •  NEN EN 1990/NA:2006 (Nizozemsko)
  •  NS EN 1990/NA:2008 (Norsko)
  •  PN EN 1990/NA:2004 (Polsko)
  •  NP EN 1990:2009 (Portugalsko)
  •  ÖNORM EN 1990:2007-02 (Rakousko)
  •  SS EN 1990:2008 (Singapur)
  •  SIST EN 1990: 2004/A1:2005 (Slovinsko)
  • United Kingdom BS EN 1990/NA:2004-12 (Spojené království)
  •  UNE EN 1990 2003 (Španělsko)
  •  SS EN 1990/ BFS 2010:28 (Švédsko)
 2. Přiřazení typů účinků k zatěžovacím stavům

  Zatěžovací stavy / Typy účinků

  V dialogu "Upravit zatěžovací stavy a kombinace" je možné vytvářet a spravovat zatěžovací stavy a zároveň vytvářet kombinace účinků, zatížení a výsledků. V  souladu se zvolenou normou se jednotlivým zatěžovacím stavům přiřadí různé typy účinků. Je-li určitému typu účinku přiřazeno vícero zatížení, mohou tato zatížení působit současně nebo střídavě (například vítr zleva nebo zprava).

 3. Přiřazení návrhových situací ke kombinačním pravidlům

  Kombinační pravidla

  Pro kombinaci účinků v mezních stavech únosnosti a použitelnosti lze vybírat z různých návrhových situací podle normy (například MSÚ (STR/GEO) – stálá / přechodná, MSP – kvazistálá a další). Podle potřeby je možné zahrnout do kombinace imperfekce a vybrat zatěžovací stavy, které se nekombinují s ostatními zatěžovacími stavy (například zatížení během stavby střechy bez zatížení sněhem).

 4. Výběr návrhové situace "mimořádná - sníh"

  Mimořádné návrhové situace

  "Mimořádná" návrhová situace automaticky zohlední mimořádné účinky, například zemětřesení, exploze, nárazy a jiné. V případě použití německé normy se může výběrem návrhové situace "mimořádná - sníh" automaticky zohlednit "Severoněmecká nížina".

 5. Snížení počtu zatěžovacích stavů v kombinacích

  Snížení počtu automaticky vygenerovaných kombinací

  Program nabízí tři způsoby jak snížit počet kombinací. První dvě možnosti jsou dostupné pouze při generování kombinací zatížení, nikoliv kombinací výsledků.

  V případě první možnosti se automaticky analyzují všechny výsledky zatěžovacích stavů (vnitřní síly, deformace apod.) vybraných prvků. Poté se vygenerují pouze kombinace se zatěžovací stavy, které vyvolávají výsledná maxima nebo minima. Kromě toho lze definovat maximální počet příslušných zatěžovacích stavů nebo zanedbat zatěžovací stavy, které jen velmi málo přispívají k maximálním nebo minimálním hodnotám.

  V případě druhé možnosti se automaticky vyhodnotí vygenerované dočasné nebo uživatelsky definované kombinace výsledků. Poté se vytvoří pouze rozhodující kombinace zatížení.

  Třetí možností snížení počtu vygenerovaných kombinací je klasifikace několika vybraných účinků jako rozhodujících účinků.

 6. Účinky ve vygenerovaných kombinacích účinků

  Kombinace účinků

  Účinky se automaticky superponují podle kombinačních pravidel a zobrazí se jako takzvané „kombinace účinků“. Poté lze stanovit, které kombinace účinků se zohlednění při generování kombinací zatížení nebo výsledků. Na základě vytvořených kombinací účinků je možné odhadnout, jakým způsobem kombinační pravidla ovlivní počet kombinací.

 7. Parametry výpočtu u kombinace zatížení

  Kombinace zatížení

  Zatěžovací stavy obsažené v kombinacích zatížení se sečtou, přičemž se zohlední příslušné součinitele (dílčí součinitele spolehlivosti, kombinační součinitele, koeficienty s ohledem na třídy následků a jiné). Kombinace zatížení se mohou vytvořit automaticky podle kombinačních pravidel dané normy. Výpočet probíhá podle lineární statické analýzy, analýzy druhého řádu, analýzy velkých deformací nebo podle postkritické analýzy. Podle potřeby lze například vybrat možnost vztažení vnitřních sil na přetvořenou či nepřetvořenou konstrukci.

 8. Zatížení v kombinaci výsledků

  Kombinace výsledků

  V kombinacích výsledků se nejprve spočítají obsažené zatěžovací stavy. Poté se výsledky superponují s ohledem na příslušné součinitele. V kombinacích výsledků lze superponovat výsledky zatěžovacích stavů, kombinací zatížení a výsledky ostatních kombinací výsledků. Vnitřní síly se sečtou standardním způsobem, avšak program nabízí také možnost kvadratické superpozice, která je důležitá pro dynamické analýzy.

 9. Redukce tuhostí v kombinaci zatížení

  Úprava tuhostí / Zohlednění počátečních deformací

  V jednotlivých zatěžovacích stavech nebo kombinacích zatížení je možné u všech prutů nebo u vybraných prutů upravit tuhosti materiálů, průřezů, uzlových podpor, liniových podpor, plošných podpor, kloubů na koncích prutu a liniových kloubů. Kromě toho lze uvažovat počáteční deformace z jiných zatěžovacích stavů nebo kombinací zatížení.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Celkový přehled funkcí

Novinky v programu RSTAB 8

Stáhněte si kompletní přehled funkcí, kde jsou podrobně popsány všechny nové funkce programu RSTAB 8.

Na stránce „Funkce programů” navíc naleznete odborné články a užitečné tipy a triky k programům společnosti Dlubal Software.

Produkty, které by Vás mohly také zajímat
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul pro RSTAB
Analýza napětí prutů

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul pro RSTAB
Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
LTB 8.xx

LTB 8.xx

RSTAB add-on module
Lateral torsional buckling analysis according to DIN 18800 (equivalent member method)

RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul pro RSTAB
RSTAB modul pro stabilitní analýzu prutových konstrukcí

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
KAPPA 8.xx

KAPPA 8.xx

Add-on Module for RSTAB
Flexural buckling analysis according to DIN 18800 (equivalent member method)

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
FE-LTB 8.xx

Přídavný modul pro RSTAB
Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

RSTAB Přípoje
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Přídavný modul pro RSTAB
Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

RSTAB Dřevěné konstrukce
TIMBER Pro 8.xx

Přídavný modul pro RSTAB
Posouzení dřevěných prutů a sad prutů

RSTAB Ostatní
RSIMP 8.xx

Přídavný modul pro RSTAB
Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul pro RSTAB
Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

RSTAB Železobetonové konstrukce
EC2 for RSTAB 8.xx

Rozšíření modulů pro RSTAB
Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle Eurokódu 2

RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul pro RSTAB
Analýza vlastního kmitání