RSTAB pro posouzení statiky prutových konstrukcí

Lineární a nelineární analýza konstrukcí

Model se počítá lineárně podle lineární statické analýzy nebo nelineárně podle teorie druhého nebo třetího řádu. Pro stanovení návrhových vnitřních sil lze výsledky skládat do kombinací.

 1. Výběr teorie výpočtu

  Individuální nastavení parametrů výpočtu

  Všechny typy prutů lze spočítat podle lineární statické analýzy nebo analýzy druhého či třetího řádu. Tato možnost je dostupná pro zatěžovací stavy a kombinace zatížení. Další parametry výpočtu se mohou nastavit individuálně pro zatěžovací stavy, kombinace zatížení a kombinace výsledků. Tím je zajištěna flexibilita s ohledem na metodu výpočtu a podrobné zadání.

 2. Globální parametry výpočtu

  Postupné zvyšování zatížení

  Zatížení se může postupně zvyšovat, což se uplatní zejména při výpočtech podle analýzy třetího řádu. U prutů je možné zohlednit smykové deformace a vztáhnout vnitřní síly na deformovanou nebo nedeformovanou konstrukci. V programu RFEM je navíc možné provést postkritickou analýzu.

 3. Průběh výpočtu s diagramem max. posunu

  Výpočet nezávislých dílčích systémů

  RSTAB umožňuje výpočet nezávislých dílčích systémů, které nejsou vzájemně spojené. Během výpočtu lze v diagramu sledovat vývoj deformace konstrukce, což usnadňuje vyhodnocení konvergenčního chování.

 4. Zadání imperfekce

  Snadné použití imperfekcí

  Imperfekce se aplikují na pruty, sady prutů nebo sledy prutů. Číslování prutů nehraje roli. Přídavný modul SUPER‑RC pak umožňuje globální kombinaci zatěžovacích stavů. Takto lze vyjádřit různé stavební fáze.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Screenshots
Zákazníci, kteří koupili tento produkt, také koupili
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul pro RSTAB
Analýza napětí prutů

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul pro RSTAB
Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul pro RSTAB
RSTAB modul pro stabilitní analýzu prutových konstrukcí

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
FE-LTB 8.xx

Přídavný modul pro RSTAB
Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

RSTAB Přípoje
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Přídavný modul pro RSTAB
Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

RSTAB Dřevěné konstrukce
TIMBER Pro 8.xx

Přídavný modul pro RSTAB
Posouzení dřevěných prutů a sad prutů

RSTAB Ostatní
RSIMP 8.xx

Přídavný modul pro RSTAB
Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul pro RSTAB
Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

RSTAB Železobetonové konstrukce
EC2 for RSTAB 8.xx

Rozšíření modulů pro RSTAB
Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle Eurokódu 2

RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul pro RSTAB
Analýza vlastního kmitání

RSTAB Ostatní
DEFORM 8.xx

Přídavný modul pro RSTAB
Analýza deformací a průhybu pro pruty a sady prutů

RSTAB Ostatní
RSMOVE 8.xx

Přídavný modul pro RSTAB
Generování zatěžovacích stavů z pohyblivých zatížení