Samostatný program CRANEWAY

Efektivní analýza a posouzení nosníků jeřábové dráhy

 • Samostatný program CRANEWAY

Posouzení nosníků jeřábové dráhy

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Samostatný program CRANEWAY posuzuje nosníky jeřábové dráhy podle:

 •  EN 1993-6:2008-09 (Eurokód 3)
 •  DIN 4132:1981-02 a DIN 18800:1990-11

Při posouzení podle EN 1993-6 je možné zvolit typ jeřábu (mostový nebo podvěsný jeřáb).

 1. Základní vlastnosti

  • Posouzení napětí pro jeřábové dráhy a svary
  • Analýza únavového chování a posouzení na únavu pro jeřábovou dráhu a svary
  • Analýza deformací
  • Posouzení boulení při působení kolového zatížení
  • Stabilitní analýza pro prostorový vzpěr podle teorie vybočení zkroucením druhého řádu

  Pro posouzení podle Eurokódu 3 jsou k dispozici následující národní přílohy (NP):

  • Germany DIN EN 1993-6/NA:2010-12 (Německo)
  • Belgium NBN EN 1993-6/ANB:2011-03 (Belgie)
  • Finland SFS EN 1993-6/NA:2010-03 (Finsko)
  • France NF EN 1993-6/NA:2011-12 (Francie)
  • Italien UNI EN 1993-6/NA:2011-02 (Itálie)
  • Lithuania LST EN 1993-6/NA:2010-12 (Litva)
  • Netherlands NEN EN 1993-6/NB:2012-05 (Nizozemsko)
  • Norway NS EN 1993-6/NA:2010-01 (Norsko)
  • Sweden SS EN 1993-6/NA:2011-04 (Švédsko)
  • Czech Republic ČSN EN 1993-6/NA:2010-03 (Česká republika)
  • United Kingdom BS EN 1993-6/NA:2009-11 (Velká Británie)
  • Cyprus CYS EN 1993-6/NA:2009-03 (Kypr)

  Kromě výše uvedených národních příloh lze definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.

 2. Vstupní data

  Vstupní data pro geometrii, materiál, průřezy, zatížení a imperfekce se zadávají v přehledně uspořádaných oknech:

  Geometrie
  • Snadné a rychlé zadání údajů o konstrukci
  • Definice podmínek uložení na základě různých typů podpor (kloub, posuvný kloub, vetknutí, volně, uživatelsky definovaná podpora nebo postranní podpora na horní či dolní pásnici)
  • Volitelné omezení deplanace
  • Variabilní uspořádání tuhých a deformovatelných výztuh podpory
  • Možnost vložení kloubů
  Průřezy
  • Válcované I-profily (I, IPE, IPEa, IPEo, IPEv, HE-B, HE-A, HE-AA, HL, HE-M, HE, HD, HP, IPB-S, IPB-SB, W, UB, UC a další tabulky průřezů podle AISC, ARBED, British Steel, Gost, TU, JIS, YB, GB atd.) kombinovatelné s výztuhou profilu na horní pásnici (úhelníky a U-profily) a s kolejnicemi (SA, SF) nebo příložkami s uživatelsky definovanými rozměry
  • Nesymetrické I-profily (typ IU) rovněž kombinovatelné s výztuhami na horní pásnici a kolejnicemi nebo příložkami
  Zatěžování

  Program může zohlednit účinky až tří jeřábů pracujících současně. Z databáze se jednoduše vybere standardní jeřáb. Základní parametry lze také nastavit ručně:

  • Počet jeřábů a náprav jeřábu (maximálně 20 náprav na jeden jeřáb), vzdálenost os náprav, poloha nárazníků jeřábu
  • Klasifikace podle EN 1993-6 do příslušné kategorie spektra zatížení s možností upravovat dynamické součinitele, a podle DIN 4132 do zdvihové třídy a skupiny nebo třídy namáhání
  • Svislá a vodorovná kolová zatížení v důsledku vlastní tíhy, nosnosti jeřábu, setrvačných sil vlivem pojezdu a příčení jeřábu
  • Osové zatížení ve směru pohybu a síla na nárazník s volně definovatelnými excentricitami
  • Stálá a proměnná přídavná zatížení s volně definovatelnými excentricitami
  Imperfekce
  • Aplikace imperfekce v rámci prvního vlastního tvaru - podle volby stejný pro všechny posuzované kombinace zatížení nebo individuální pro každou kombinaci zatížení z důvodu možné změny vlastního tvaru podle zatížení.
  • Pohodlné nástroje pro škálování vlastních tvarů (stanovení vzepětí při vychýlení a prohnutí)
 3. Posouzení

  Při výpočtu se generují zatížení a jejich kombinace, které simulují pohyb jeřábu po jeřábové dráze. Délku kroku pohybu jeřábu po dráze lze ručně nastavit.

  Pro každou polohu jeřábu je možné vypočítat všechny kombinace příslušných mezních stavů (únosnost, únava, deformace, podporové síly). Kromě toho jsou k dispozici rozsáhlé možnosti nastavení pro výpočet metodou konečných prvků, například velikost konečných prvků nebo kritérium pro přerušení výpočtu.

  Výpočet vnitřních sil jeřábového nosníku probíhá na deformovaném modelu konstrukce podle analýzy druhého řádu.

 4. Výsledky

  Výsledky všech posouzení jsou uspořádány v tematicky členěných tabulkách výsledků. Zároveň se zobrazí grafika průřezu, která ilustruje aktuální tabulkovou hodnotu. Podrobnosti posouzení uvádí všechny mezihodnoty.

  Obecná analýza napětí

  CRANEWAY provádí obecnou analýzu napětí pro nosník jeřábové dráhy včetně výpočtu existujících napětí a porovnání s mezními hlavními, smykovými a srovnávacími napětími. Pro svary lze rovněž provést obecnou analýzu napětí, která obsahuje paralelní a kolmá smyková napětí a jejich superpozice.

  Posouzení na únavu

  Posouzení na únavu se provádí na základě výpočtu jmenovitých napětí podle EN 1993-1-9, a to až pro tři současně účinné jeřáby. Při posouzení na únavu podle DIN 4132 se zaznamená průběh napětí při přejezdu pro každý napěťový bod a vyhodnotí se podle metody Rainflow.

  Analýza boulení

  Analýza boulení zohledňuje lokální působení kolových zatížení podle EN 1993-6 nebo DIN 18800-3.

  Analýza deformací

  Analýza deformací se provádí zvlášť pro svislý a vodorovný směr. Přitom se vypočítaná posunutí porovnávají s povolenými hodnotami. Přípustné deformace lze uživatelsky definovat v parametrech výpočtu.

  Analýza klopení

  Posouzení na klopení probíhá podle druhého řádu teorie vybočení zkroucením za použití imperfekcí. Při tom je nutné zohlednit obecnou analýzu napětí, kde je součinitel kritického zatížení větší než 1,00. CRANEWAY proto vypočítá příslušný součinitel kritického zatížení pro všechny kombinace zatížení.

  Podporové síly

  Program stanoví veškeré podporové reakce plynoucí z charakteristických zatížení, a to včetně dynamických faktorů.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty Dlubal

Zajímavé zákaznické projekty realizované pomocí programu Dlubal pro statické výpočty.

Cena

Cena
1 480,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 14. října 2021 - 15. října 2021