Samostatný program CRANEWAY

1-de-kranbahntraeger-im-3d-rendering

Nosník jeřábové dráhy ve 3D renderování

Samostatný program CRANEWAY | Vstupní dialog "Zatěžování"

Vstupní dialog "Zatěžování"

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Posouzení nosníků jeřábové dráhy

Samostatný program CRANEWAY posuzuje nosníky jeřábové dráhy podle:

 •  EN 1993-6:2008-09 (Eurokód 3)
 •  DIN 4132:1981-02 a DIN 18800:1990-11

Při posouzení podle EN 1993-6 je možné zvolit typ jeřábu (mostový nebo podvěsný jeřáb).

 1. Parametry národní přílohy

  Základní vlastnosti

  • Posouzení napětí pro jeřábové dráhy a svary
  • Analýza únavového chování a posouzení na únavu pro jeřábovou dráhu a svary
  • Analýza deformací
  • Posouzení boulení při působení kolového zatížení
  • Stabilitní analýza pro prostorový vzpěr podle podle druhého řádu teorie vybočení zkroucením

  Pro posouzení podle Eurokódu 3 jsou k dispozici následující národní přílohy (NP):

  •  ČSN EN 1993-6/NA:2010-03 (Česká republika)
  • Belgium NBN EN 1993-6/NA:2011-03 (Belgie)
  •  SFS EN 1993-6/NA:2010-03 (Finsko)
  •  NF EN 1993-6/NA:2011-12 (Francie)
  •  UNI EN 1993-6/NA:2011-02 (Itálie)
  • Cyprus CYS EN 1993-6/NA:2009-03 (Kypr)
  •  LST EN 1993-6/NA:2010-12 (Litva)
  •  DIN EN 1993-6/NA:2010-12 (Německo)
  •  NEN EN 1993-6/NA:2012-05 (Nizozemsko)
  •  NS EN 1993-6/NA:2010-01 (Norsko)
  • United Kingdom BS EN 1993-6/NA:2009-11 (Spojené království)
  •  SS EN 1993-6/NA:2011-04 (Švédsko)

  Kromě výše uvedených národních příloh (NP) je možné definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.

 2. 1.1 Základní údaje

  Vstupní data

  Vstupní data pro geometrii, materiál, průřezy, zatížení a imperfekce se zadávají v přehledně uspořádaných oknech:

  Geometrie
  • Snadné a rychlé zadání údajů o konstrukci
  • Definice podmínek uložení na základě různých typů podpor (kloub, posuvný kloub, vetknutí, volně, uživatelsky definovaná podpora nebo postranní podpora na horní či dolní pásnici)
  • Volitelné omezení deplanace
  • Variabilní uspořádání tuhých a deformovatelných výztuh podpory
  • Možnost vložení kloubů
  Průřezy
  • Válcované I-profily (I, IPE, IPEa, IPEo, IPEv, HE-B, HE-A, HE-AA, HL, HE-M, HE, HD, HP, IPB-S, IPB-SB, W, UB, UC a další tabulky průřezů podle AISC, ARBED, British Steel, Gost, TU, JIS, YB, GB atd.) kombinovatelné s výztuhou profilu na horní pásnici (úhelníky a U-profily) a s kolejnicemi (SA, SF) nebo příložkami s uživatelsky definovanými rozměry.
  • Nesymetrické I-profily (typ IU) rovněž kombinovatelné s výztuhami na horní pásnici a kolejnicemi nebo příložkami.
  Zatěžování

  Program může zohlednit účinky až tří jeřábů pracujících současně. V nejjednodušším případě se z databáze vybere uživatelsky definovaný jeřáb. Základní parametry lze však nastavit ručně:

  • Počet jeřábů a náprav jeřábu (maximálně 20 náprav na jeden jeřáb), vzdálenost os náprav, poloha nárazníků jeřábu
  • Klasifikace podle EN 1993-6 do příslušné kategorie spektra zatížení s možností upravovat dynamické součinitele, a podle DIN 4132 do zdvihové třídy a skupiny nebo třídy namáhání
  • Svislá a vodorovná kolová zatížení v důsledku vlastní tíhy, nosnosti jeřábu, setrvačných sil vlivem pojezdu a příčení jeřábu
  • Osové zatížení ve směru pohybu a síla na nárazník s volně definovatelnými excentricitami
  • Stálá a proměnná přídavná zatížení s volně definovatelnými excentricitami
  Imperfekce
  • Aplikace imperfekce v rámci prvního vlastního tvaru - podle volby stejný pro všechny posuzované kombinace zatížení nebo individuální pro každou kombinaci zatížení z důvodu možné změny vlastního tvaru podle zatížení
  • Pohodlné nástroje pro škálování vlastních tvarů (stanovení vzepětí při vychýlení a prohnutí)
 3. Podrobné nastavení pro výpočet

  Posouzení

  Při výpočtu se generují zatížení a jejich kombinace, které simulují pohyb jeřábu po jeřábové dráze. Délku kroku pohybu jeřábu po dráze lze ručně nastavit.

  Pro každou polohu jeřábu je možné vypočítat všechny kombinace příslušných mezních stavů (únosnost, únava, deformace, podporové síly). Kromě toho jsou k dispozici rozsáhlé možnosti nastavení pro výpočet metodou konečných prvků, například velikost konečných prvků nebo kritérium pro přerušení výpočtu.

  Výpočet vnitřních sil jeřábového nosníku probíhá na deformovaném modelu konstrukce podle analýzy druhého řádu.

 4. 2.1 Souhrn posouzení

  Výsledky

  Výsledky všech posouzení jsou uspořádány v tematicky členěných tabulkách výsledků. Zároveň se zobrazí grafika průřezu, která ilustruje aktuální tabulkovou hodnotu. Podrobnosti posouzení uvádí všechny mezihodnoty.

  Obecná analýza napětí

  CRANEWAY provádí obecnou analýzu napětí pro nosník jeřábové dráhy včetně výpočtu existujících napětí a porovnání s mezními hlavními, smykovými a srovnávacími napětími. Pro svary lze rovněž provést obecnou analýzu napětí, která obsahuje paralelní a kolmá smyková napětí a jejich superpozice.

  Posouzení na únavu

  Posouzení na únavu se provádí na základě výpočtu jmenovitých napětí podle EN 1993-1-9, a to až pro tři současně účinné jeřáby. Při posouzení na únavu podle DIN 4132 se zaznamená průběh napětí při přejezdu pro každý napěťový bod a vyhodnotí se podle metody Rainflow.

  Analýza boulení

  Analýza boulení zohledňuje lokální působení kolových zatížení podle EN 1993-6 nebo DIN 18800-3.

  Analýza deformací

  Analýza deformací se provádí zvlášť pro svislý a vodorovný směr. Přitom se vypočítaná posunutí porovnávají s povolenými hodnotami. Přípustné deformace lze uživatelsky definovat v parametrech výpočtu.

  Analýza prostorového vzpěru

  Posouzení na prostorový vzpěr probíhá podle podle druhého řádu teorie vybočení zkroucením za použití imperfekcí. Při tom je nutné zohlednit obecnou analýzu napětí, kde nesmí být součinitel kritického zatížení menší než 1,00. CRANEWAY proto vypočítá příslušný součinitel kritického zatížení pro všechny kombinace zatížení.

  Podporové síly

  Program stanoví veškeré podporové reakce plynoucí z charakteristických zatížení, a to včetně dynamických faktorů.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Cena (bez DPH)

Cena
1 480,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.