Pěší lávka přes řeku Bow, Banff, Kanada

Projekt zákazníka

Investor Město Banff, Kanada
banff.ca
Návrh stavby, hlavní dodavatel StructureCraft Builders Inc., Kanada
www.structurecraft.com

Tato štíhlá dřevěná lávka se klene nad řekou Bow ve městě Banff. Město Banff se nachází v nejstarším kanadském národním parku ve Skalistých horách. Lávka je široká 4 m a dlouhá 113 m, čisté rozpětí 80 m ji činí možná nejdelším dřevěným mostem svého druhu na světě.

Statickou a dynamickou analýzu provedl v programu RFEM zákazník firmy Dlubal Software, společnost StructureCraft Builders Inc. se sídlem ve městě Abbotsford v Kanadě.

Konstrukce

Rozpětí tvoří dva 40 m dlouhé na obou koncích vykonzolované nosníky s náběhy, mezi kterými je vložené pole o délce 34 m. V příčném směru jsou dva nosníky s osovou vzdáleností 3,5 m. Trámy jsou stupňovité tak, aby sledovaly tok sil, a jejich výška se pohybuje v rozmezí 2,6 m nad podporou až 0,9 m v místě vloženého pole. Vodorovné ztužení je z ocelových obdélníkových trubek vložených mezi podélné nosníky.

Vyjímatelné předepnuté dřevěné panely tvoří mostovku a umožňují přístup k trubkám ukrytým pod ní.

Vizuálně minimalistické zábradlí ze 135 m dlouhých průběžných ocelových lan vyžadovalo velmi precizní analýzu předpětí kvůli zajištění adekvátního napětí v létě a zabránění přetížení v zimě.

Dynamická analýza

Její dlouhé rozpětí a štíhlý profil činí lávku citlivou vůči vodorovnému a svislému kmitání způsobenému pohybem lidí. Bez dalších opatření by mohlo 40-50 chodců způsobit rozkmitání v příčném směru a přivést konstrukci do rezonance.

Ačkoli jsou tlumiče hmot komerčně dostupné, nebyl prostor pro jejich ukrytí pod mostovkou. Místo toho byla na základě podrobného výzkumu a testování vytvořena alternativa: dvě viditelná lana se zavěšenými hmotami jsou použita jako unikátní tlumiče kmitání způsobeného chůzí a běháním.

Tlumiče sestávají z vozíků a desek („hmota“) zavěšených lany („pružina“). Ladění je řešeno prostým přidáváním či odebíráním desek. Bylo však klíčové vyladit tlumiče na skutečné frekvence, což vyžadovalo zkoušky přímo na místě.

Testování bylo provedeno pomocí 6 akcelerometrů instalovaných na různá místa rozpětí. Softwarem pro modální analýzu byly stanoveny skutečné frekvence, tvary a také koeficienty tlumení.

Tyto výsledky vykazovaly shodu s vlastními frekvencemi a tvary vybočení získanými z modelu vytvořeného v programu RFEM. Modely konečných prvků byly aktualizovány tak, aby odrážely skutečné podmínky tuhosti podpor. Horizontální zrychlení vlivem efektu zablokování, které bylo předmětem zájmu v počátcích návrhu, nemělo v reálných podmínkách žádný vliv. Přestože při inauguraci překročilo lávku více než 100 chodců, nebyly u lávky zaznamenány žádné negativní známky zrychlení.

S novou lávkou získalo město Banff nejen funkční most, ale také místo nabízející úchvatné pohledy na pohoří a řeku.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations  5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD