Průmyslové filtrační zařízení, Německo

Projekt zákazníka

Statika a konstrukce Peter & Partner
Ingenieur- und Sachverständigengesellschaft für Strukturmechanik
Much, Německo
www.ifs-peter-partner.de

Projekt pro navržení filtračního zařízení a sušičky včetně míchacího stroje vyžadoval kompletní analýzu napětí a deformací v programu RFEM. Mimořádnou návrhovou úlohu představovalo náročné modelování konstrukce obsahující 1 424 ploch, 158 těles a 425 prutů.

Modelování

Konstrukce se modelovala s lineárně pružnými skořepinami a tělesy. Jejími hlavními částmi jsou:

 • Podlahová deska
 • Spodní filtr
 • Stěna nádoby s klenutým dnem a spodní přírubou
 • Konzoly na stěnách nádoby
 • Podporové plochy pro míchadlo (agitátor)
 • Přípojky a zvedací oka v hlavě klenuté nádoby
 • Hadovitě průběžné půlkruhové trubky

Zajímavostí je modelování propojení mezi nádobou a podlahovou deskou. Na plechu nádoby se vymodelovala příruba jako těleso. Ta se propojila s podlahovou deskou pomocí 53 upínacích šroubů M 27, které jsou pravidelně rozmístěny po obvodu k zajištění stálé předpínací síly. Aby bylo možné upevnit přírubu k podlahové desce, vymodelovala se na stěnu nádoby probíhající součást jako těleso. Takto se mohla upevnit příruba nádoby proti kuželové desce dna.

K simulování tohoto kuželového upevnění je třeba mezi dané dva díly definovat ve výpočetním modelu takzvanou vlastnost kontakt. Kontaktní spojení je definováno jako pružná podpora, která je rozdělena rovnoměrně po obvodu nádoby.

Zatížení

Na konstrukci působí následující zatížení:

 • Navrhovaný tlak nádoby -1/6 baru, vytápění plochého dna -1/10 baru, topný had -1/10 baru
 • Svislé zatížení od vlastní tíhy a nástavby
 • Návrhová teplota -20/200°C
 • Vnitřní přetlak a podtlak s návrhem kolísání tlaku 0,0 až 3,0 barů pro zatížení 28 000 cykly podle AD‑S1 a S2
 • Zatížení míchadla pro 2 miliony cyklů

Výpočet v programu RFEM

K výpočtu bylo zadáno pět skupin zatěžovacích stavů a dále byla vytvořena síť konečných prvků. Poté se stanovily vnitřní síly, napětí a deformace v programu RFEM.

Kromě obecné analýzy napětí se provedla posouzení na únavu vlivem kolísání tlaku a zatížení míchadla.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD