1982x
001273
21.6.2023

Studie kopulovitého domu, Kanada

Jedná se o výzkumný a vývojový projekt, jehož dlouhodobým cílem je navrhnout kruhový dřevěný dům, který byl byl energeticky úsporný a nabízel vynikající komfort bydlení díky systému natáčení domu podle polohy slunce.

Projekt

Tento kruhový kopulovitý dům má výšku 10 m, průměr téměř 25 m a jeho nosná paprskovitá konstrukce je celá zhotovena ze dřeva.

Kopulovitá střecha se skládá z kazet, které tvoří nosníky a žebra z lepeného lamelového dřeva (CLT). Tyto kazety mají izolaci z dřevěných vláken a jsou kryty dřevěným obkladem.

Podlaha v přízemí sestává z nosníků z lepeného lamelového dřeva a desek z vrstveného dřeva (LVL). Tato podlaha slouží jako uložení pro kazety kopule. Podlaha horního podlaží je celá z nosníků a desek z vrstveného dřeva.

Celek je podepřen základnou z plátů z vrstveného dřeva a osou z lepených lamelových dřevěných nosníků. Tyto nosné prvky jsou spojeny s ocelovým jádrem, které je součástí otočného mechanismu.

Posouzení v programu RFEM

Celá konstrukce byla modelována v programu RFEM.

Jedním z hlavních složitých úkolů při statickém posouzení bylo homogenizovat síly v konstrukci, aby se u prstence na okraji kopule předešlo příliš silnému namáhání v tahu. Druhou výzvou bylo stanovit u střešních kazet nezbytné řešení svarů mezi dřevěnými panely uvnitř klenby a oblouky střechy s cílem realisticky zohlednit chování skořepiny v případě daného zaobleného tvaru.

Přídavný modul RF-LAMINATE umožnil zadat skladbu vrstev u LVL desek, které byly modelovány jako plošné prvky, a ověřit napětí. Dřevěné nosníky byly posouzeny v přídavném modulu RF-TIMBER CSA.

Vzhledem k tomu, že se projekt nachází v oblasti se zvýšenou zemětřesnou činností, bylo nutné provést seizmickou analýzu. Lehkost použitých materiálů a dále dokonale zaoblený a symetrický tvar nakonec zajistily, aby konstrukce byla méně citlivá na vibrace podkladového terénu.

Projekční kancelář Artemis Ingénieur

artemis-ingenieur.fr

Místo realizace Vancouver, Kanada


Specifikace projektu

Máte nějaké otázky?