902x
001289
9.3.2024

Skladová hala firmy Siegrist Igor Carpenteria v Maggii, Švýcarsko

Budova má půdorysnou plochu 540 m2 a má sloužit jako skladová hala. Hala je rozdělena do 10 různých úseků, které jsou všechny přístupné z vnitřního dvora a každý má mezipatro pro skladování zboží nebo vybavení.

Popis

Provedené práce zahrnují statický návrh celé stavby s ohledem na její zamýšlené použití a okolní podmínky se zvláštním důrazem na požární odolnost. Konkrétně bylo třeba opatřit dvě ze tří obvodových stěn požární ochranou REI 60, zatímco třetí byla vybavena dokonce požární ochranou REI 90, ve vnitřní části ovšem nebyly stanoveny žádné zvláštní požadavky na požární odolnost.

Konstrukce je postavena z lepeného lamelového dřeva GL24h, a mohly tak být optimalizovány použité průřezy i ocelové spoje. Obvodové stěny byly spočítány s vlastní požární odolností a jsou ze statického hlediska autonomní, aby v případě zřícení vnitřní konstrukce při požáru mohlo být dál zaručeno požadované rozdělení na sekce (exponované desky byly následně natřeny/oplechovány).

Místo la Cantonal, 176
Rivero, Švýcarsko
Investor Siegrist Igor Carpenteria
Via Fiume al, 6673
Maggia, Švýcarsko
www.carpenteria-siegrist.ch
Statický výpočet ALPEAS – ingegneri associati
Via Roma num. 49/A
Borgo Chiese (TN), Itálie
Dřevěná konstrukce Marlegno Srl
Via delle Industrie,14
Bolgare (BG), Itálie
www.marlegno.it


Specifikace projektu

Údaje o modelu

Počet uzlů 256
Počet linií 539
Počet prutů 491
Počet ploch 0
Počet těles 0
Počet zatěžovacích stavů 12
Počet kombinací zatížení 249
Počet kombinací výsledků 1
Celková hmotnost 26,517 t
Rozměry 38,190 x 6,250 x 20,560 m

Máte nějaké otázky?