328x
001292
29.2.2024

Tělocvična v Metách jako ukázkový příklad inženýrství a udržitelnosti v moderním stavebnictví, Mety, Francie

V rámci rozvoje města Mety se staví nová sportovní hala, která se vyznačuje pokročilými inženýrskými technologiemi a závazky k udržitelnosti. Tento projekt kombinuje příčníky z LC smrkového dřeva GL24h, ocelové sloupy a izolované betonové prefabrikované stěny pro zajištění stability konstrukce. Dřevěná střešní konstrukce nese fotovoltaické panely. Společnost BET Moselle Bois, která patří k zákazníkům společnosti Dlubal Software, převzala odpovědnost za statické výpočty a posouzení.

Konstrukce sportovní haly v Metách je založena na moderním technickém návrhu. Příčníky z LC smrku GL24h, které byly zvoleny pro svou pevnost a odolnost, jsou upevněny na kovových sloupech ukotvených na izolovaných prefabrikovaných stěnách, což přispívá k účinné tepelné izolaci konstrukce.

Celková stabilita je zajištěna použitím větrových nosníků na střeše a také stabilizačních nosníků na štítu a fasádě. Tyto konstrukční prvky odolávají i extrémním klimatickým zatížením.

Zvlášť inovativním aspektem projektu je použití příhradových nosníků. Ty spojují oblasti s různými výškami krycích plechů. Toto technické řešení umožňuje harmonickou integraci celé budovy.

Ocelové sloupy a LC smrkové příčníky jsou spojeny klouby na stojině a kolíky. Tato metoda zajišťuje pevné a stálé spojení mezi jednotlivými prvky konstrukce.

Střešní krytinu tvoří ocelový plech, izolace a vysoce kvalitní hydroizolace. Kromě toho je dřevěná konstrukce s nosnými krokvemi dimenzována tak, aby na ni bylo možné umístit fotovoltaické panely, a byly tak splněny závazky projektu k využívání obnovitelných zdrojů energie.

Kovové opláštění s dvouosou napjatostí dotváří moderní vzhled sportovní haly a dodává této velké stavbě dotek současnosti. Tento projekt je příkladem pokročilého inženýrství a závazku k udržitelnosti. Město Mety tak získalo sportovní zařízení, které je funkční, estetické a zároveň šetrné k životnímu prostředí.

Místo Mety, Francie
Investor Radnice v Metách
Podpora při vedení projektu MATEC
Vedení stavby KL Architectes
Projekt konstrukce OMNITECH
Dřevěná konstrukce BET Moselle Bois
Fluidní technologie BICOME


Specifikace projektu

Údaje o modelu

Počet uzlů 962
Počet linií 1212
Počet prutů 1204
Počet ploch 14
Počet těles 0
Počet zatěžovacích stavů 6
Počet kombinací zatížení 62
Počet kombinací výsledků 0
Celková hmotnost 120,631 t
Rozměry 102,000 x 12,326 x 50,500 m

Máte nějaké otázky?