Maszt z odciągami do pomiaru prędkości wiatru w Andaluzji, Hiszpania

Projekt klienta

Demontowalne maszty z odciągami wykorzystywane są nie tylko do celów telekomunikacyjnych, ale także do gromadzenia danych dotyczących wiatru, w celu oceny opłacalności planowanej farmy wiatrowej. Maszty zarówno tymczasowe, jak i zamontowane na stałe, mogą osiągnąć wysokość do 150 m i są instalowane na wysokości planowanej osi wiatraka w rejonach niezamieszkanych.

Weryfikacja normy Lasser Eolica SL, Madryt, Hiszpania
lassereolica.com

Model

Hiszpańska firma Lasser Eólica specjalizuje się w analizie danych dotyczących wiatru. Jej usługi obejmują jednak również projektowanie, sporządzanie dokumentacji i budowę masztów z odciągami na całym świecie. Głównym celem konstrukcji wieży jest zapewnienie jak największej przepuszczalności dla wiatru. Dlatego maszty tego typu składają się z kratownic z rur stalowych o trójkątnym przekroju wieży. Stabilizacji wieży na różnych wysokościach, w każdej płaszczyźnie, służą trzy zestawy wstępnie sprężonych kabli.

Aby uniknąć błędów pomiaru podczas gromadzenia danych, urządzenia pomiarowe, takie jak anemometr i wiatrowskaz, muszą być ustawione na wypoziomowanych ramionach w określonej odległości i na określonej wysokości od powierzchni masztu, zgodnie z ISO 61400-12-1.

Wymiarowanie w RSTAB

Zespół techniczny Lasser Eólica oblicza odpowiednie oddziaływania, takie jak obciążenie lodem i wiatrem, w zależności od lokalizacji każdego projektu. Następnie dane są wprowadzane do programu RSTAB z wykorzystaniem odpowiednio dostosowanych arkuszy danych. Obciążenia są wprowadzane za pomocą modułu RF-TOWER Loading. W przypadku analizy standardowej wraz z uwzględnieniem globalnej stateczności układu, zespół wykorzystuje programy STEEL EC3 i RSBUCK.

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 612x
  • Zaktualizowane 15. września 2020

Kontakt

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RSTAB Kratowe konstrukcje wsporcze
TOWER Loading 8.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie obciążeń wiatrem i lodem oraz obciążeń zmiennych dla kratowych konstrukcji wsporczych

Cena pierwszej licencji
1 750,00 USD