Ukotvený stožár pro měření výkonu větru v Andalusii, Španělsko

Projekt zákazníka

Mobilní kotvené stožáry se používají nejen k telekomunikačním účelům, ale také ke shromažďování údajů o větru pro vyhodnocení rentability plánovaného větrného parku. Podobné stožáry ke krátkodobému i dlouhodobému užívání mohou dosahovat výšky až 150 metrů a instalují se v nezastavěném terénu do výšky osy plánované větrné elektrárny.

Statický výpočet a posouzení Lasser Eolica S.L., Madrid, Španělsko
lassereolica.com

Model

Španělská společnost Lasser Eólica se specializuje na vyhodnocování údajů o větru. Ke službám, které poskytuje, patří ovšem také návrh, dokumentace a výstavba kotvených stožárů po celém světě. Hlavním cílem konstrukce stožáru je dosáhnout co největší propustnosti větru. Proto stožáry tvoří příhradové konstrukce trojúhelníkového půdorysu z ocelových trubek. Pro každou úroveň se používají tři sady předpjatých lan pro stabilizaci stožáru v různých výškách.

Má-li se zamezit chybám v měření při sběru dat, musí se měřicí zařízení jako anemometr a korouhev umístit v určité výšce a v určité vzdálenosti od povrchu stožáru v souladu s ISO 61400-12-1.

Posouzení v programu RSTAB

Technický tým společnosti Lasser Eólica posuzuje u každého projektu relevantní zatížení, jako jsou námraza a vítr, v závislosti na umístění stožárů. Následně se údaje zadávají do programu RSTAB pomocí uživatelsky definovaných datových listů. Zatížení se stanoví v modulu TOWER Loading. Ke standardnímu posouzení spolu s celkovou analýzou stabilitního chování se používají programy STEEL EC3 a RSBUCK.

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 612x
  • Aktualizováno 15. září 2020

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB Stožárové konstrukce
TOWER Loading 8.xx

Přídavný modul

Generování zatížení větrem, sněhem a námrazou pro příhradové stožáry

Cena za první licenci
1 750,00 USD