Definiowanie komentarzy

Wskazówki i porady

Jeśli wstawiają Państwo komentarze w programach RFEM 5 i RSTAB 8, bieżąca płaszczyzna robocza automatycznie zmienia się na płaszczyznę, gdzie wstawiamy komentarz. Okno dialogowe „Nowy komentarz” również umożliwia przesunięcie płaszczyzny przed wpisaniem tekstu komentarza. Ponadto możliwe jest uchwycenie punktów i obrócenie tekstem.

Nowe cechy zapobiegają przed przypadkowym umieszczaniem komentarzy zbyt daleko od rzeczywistego modelu.

Linki

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD