2251x
000967
2021-05-21

Baza danych szablonów podstawowych

In RFEM 5 und RSTAB 8 in RF-/FUND Pro können die Fundamentabmessungen für alle fünf Fundamenttypen in einer benutzerdefinierten Bibliothek mit Fundamentvorlagen gespeichert und in anderen Modellen wieder verwendet werden.

Die Bibliothek mit den Fundamentvorlagen befindet sich im unteren Teil der Maske "1.2 Geometrie". Po kliknięciu przycisku [Zapisz fundament w bazie danych użytkownika] wymiary wcześniej obliczonego fundamentu zostaną zapisane w bazie danych. Opis szablonu fundamentu można dowolnie określić.

Kliknięcie przycisku [Baza danych fundamentów użytkownika] otwiera odpowiednie okno dialogowe, w którym można zarządzać istniejącymi szablonami fundamentów. W tym oknie dialogowym można wyświetlić wszystkie szablony fundamentów dla wszystkich typów fundamentów lub przefiltrować je według określonego typu fundamentu. Można wybrać dowolny szablon z tabeli „Szablon fundamentu”. Wymiary fundamentu szablonu są wyświetlane w odpowiedniej tabeli lub w grafice informacyjnej.

Über einen Klick auf die Schaltfläche [OK] werden die Abmessungen aus der Fundamentvorlage in die Maske "1.2 Geometrie" übernommen und stehen dort zur Bemessung bereit.


Odnośniki