Renderowanie prętów w kształcie łuku

Wskazówki i porady

Podczas modelowania prętów w kształcie łuku, możemy natknąć się na problem, który przedstawiony został na poniższym rysunku. Wydaje się, że przekrój pręta jest skręcony lub obciążenie przyłożone do lokalnej osi z, zmienia jego kierunek. Jak mogło do tego dojść?

Zasadniczo, program próbuje zorientować/przesunąć lokalną oś prętów z w dół (globalna -Z). W przypadku prętów w kształcie łuku zamodelowanych w płaszczyźnie XZ lub YZ, doprowadzi to do zmian w lokalnym układzie współrzędnych. Z jednej strony zmiana ta może prowadzić do problemów podczas renderowania, z drugiej zaś strony wyjaśnia zmianę kierunku obciążenia.

W celu uniknięcia potencjalnych problemów, możemy zdefiniować obrót pręta za pomocą węzłów pomocniczych, które wybierzemy w oknie dialogowym "Edytować pręt“. Jeśli skorzystamy z opcji "Wewnątrz“, lokalna oś z pręta zostanie zorientowana w kierunku punktu środkowego.

Linki

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD