Czy istnieje opcja ustawienia, dzięki której mogę stosować tylko siatki wzmacniające i pręty zbrojeniowe podczas wymiarowania płyt bazowych?

Odpowiedź

W masce 1.3 Materiały nie można wyłączyć wszystkich prętów zbrojeniowych. Tutaj należy wybrać co najmniej jedną średnicę. Jednak w pierwszym przebiegu obliczeń można przede wszystkim określić zbrojenie na zginanie wymagane dla płyty fundamentowej w tej specyfikacji. Z maski wyników 2.3 Wymagane zbrojenie można następnie dowiedzieć się, które zbrojenie zginające ma zostać dostarczone dla płyty fundamentowej. Następnie możesz określić niestandardowe zbrojenie na ekranie 2.4 Dolne zbrojenie płyty . Aby to zrobić, kliknij przycisk Inne sugestie zbrojenia ... Spowoduje to otwarcie nowego okna dialogowego, w którym można określić, że powinno być używane tylko zbrojenie siatki (bez prętów). Potwierdź zmianę w tym oknie dialogowym za pomocą [OK]. Jeśli klikniesz nawigator modułu po tej zmianie, pojawi się komunikat wskazujący, że obliczenie musi zostać wykonane ponownie ze względu na zmianę zbrojenia. Potwierdź to za pomocą [Tak]. Spowoduje to ponowne wykonanie obliczenia. Po ponownym obliczeniu możesz przełączyć się na listę ekranową 2.7 Stal . Tutaj zobaczysz, że zostały użyte tylko maty wzmacniające.

Słowa kluczowe

FUNDUSZ, FUND Pro, RF-FUND Pro, RF-FUND, siatka zbrojeniowa, pręty zbrojeniowe, płyta fundamentowa, płyta fundamentowa, sugestia zbrojenia

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na pytania, mogą Państwo skontaktować się z nami lub wysłać zapytanie za pomocą formularza.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
FOUNDATION Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD