Nowość

FAQ 002767 PL

6. grudnia 2019

Markus Baumgärtel Import / Eksport i BIM RFEM RSTAB Planowanie BIM

Jakie interfejsy są dostępne do eksportu?

Odpowiedź

 • Interfejs między RFEM/RSTAB a Autodesk Revit

  Programy RFEM i RSTAB komunikują się z programem Revit Structure za pośrednictwem bezpośredniego interfejsu i umożliwiają wymianę danych. Struktury modelowane za pomocą programów RFEM i RSTAB można przenieść do programu Revit Structure za jednym naciśnięciem przycisku.

  Programy RFEM/RSTAB są oparte na obiektowym modelu budynku, a program Revit - na modelowaniu parametrycznym. Dzięki temu inteligencja obiektów nie jest tracona podczas wymiany danych. Oznacza to, że otrzymujesz inny równoważny obiekt w programie Revit lub RFEM/RSTAB dla kolumny lub belki, a nie tylko zbiór linii.
 • Bezpośredni interfejs RSTAB/RFEM do programu Autodesk AutoCAD

  Pręty są eksportowane jako linie z programu RFEM/RSTAB. Warstwy tych linii zawierają informacje o zastosowanych przekrojach i materiałach. Podczas eksportowania pliku DXF z programu RFEM istnieje możliwość eksportowania numeracji, która jest kontrolowana przez nawigatora, oprócz całego modelu - w tym siatki ES.

  Inną opcją eksportu z programu RFEM/RSTAB jest przeniesienie wyników w postaci izolinii do pliku DXF. Różne elementy, takie jak izoliny, siatka ES, wartości itp., Mogą zostać wybrane.

 • Bezpośredni interfejs RSTAB/RFEM do Tekla Structures

  Dzięki bezpośredniemu zintegrowanemu interfejsowi można łatwo przenieść model analityczny szczegółowych systemów z Tekla Structures do RFEM/RSTAB.

  W przypadku modyfikacji w inżynierii budowlanej model Tekla można szybko zaktualizować za pomocą bezpośredniego interfejsu poprzez porównanie zmodyfikowanych materiałów, profili i współrzędnych. Możliwe jest również usunięcie nieistniejących lub dodanie nowych elementów konstrukcyjnych.

 • Interfejsy z Rhino i Grasshopper

  Interfejs z Rhino: Linie oraz powierzchnie wraz z otworami można przenosić do programu RFEM (eksport) lub importować z programu RFEM (import). Można przenosić następujące typy linii: Linia, polilinia, łuk, okrąg, elipsa, parabola i NURBS. Ponadto istnieje możliwość wymiany tych typów powierzchni: Płaszczyzna, powierzchnia obrócona i NURBS.

  Interfejs z Grasshopper: Za pomocą interfejsu aktywowana jest karta Dlubal-Tab w Grasshopper. Obejmuje to trzy elementy. Komponent „Powierzchnie” umożliwia dodanie do geometrii 2D właściwości powierzchni charakterystycznych dla Dlubal (materiał, grubość, rodzaj sztywności powierzchni). Komponent „Pręt” służy do dodawania właściwości prętowych (materiał, przekrój, obrót pręta) do linii przychodzących lub krzywych. Trzeci element umożliwia bezpośredni eksport do programu RFEM.

 • Inne formaty wymiany

  DXF, IFC, STP (np. Intergraph, Advance Steel, SEMA, Cadwork, HSB-Cad itp.), DSTV (np. Bocad i Frilo), FEM (Glaser) i CFE (Strakon), XLS (Microsoft EXCEL), CSV, ISM.DGN, DGN (Bentley ISM), DAT, SMLX (Advance Steel), ASF (Nemetschek Allplan), ESF

Szczegółowy przegląd interfejsów i planowania zorientowanego na BIM można znaleźć na naszej stronie internetowej Modelowanie informacji o budynku (BIM) .

Ponadto istnieje już wiele webinariów na temat BIM , które można obejrzeć na naszej stronie internetowej jako film.

Słowa kluczowe

Interfejs Eksportuj REVIT Autodesk AutoCAD Rhino Grasshopper

Literatura

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD