Nowość
FAQ 002930 PL 15. kwietnia 2019

Sonja von Bloh Modelowanie | Konstrukcja SHAPE-THIN

Nośnik jest spawany za pomocą spoin pachwinowych do płyty czołowej. Jak obliczyć naprężenia spoiny?

Odpowiedź

Rysunek 1 przedstawia odporne na zginanie połączenie nośnika przez spoiny pachwinowe. Profil nośny to IPE 300, S235. Spoiny pachwinowe kołnierza zewnętrznego (a = 7 mm, l = 150 mm), wzdłuż wewnętrznych spoin pachwinowych kołnierzy (a = 5 mm, l = 50 mm), jak również spoiny pachwinowe z podwójnym kołnierzem (a = 4,5 mm, l = 239 mm). Moment zginający połączenia wynosi M y = -106,11 kNm.
Uważa się, że spoiny pachwinowe koncentrują się w liniach korzeniowych.

Wynika:
A = 2 ∙ 0,7 ∙ 15 + 2 ∙ 0,45 ∙ 23,9 + 4 ∙ 0,5 ∙ 5,0 = 52,51 cm ²
I y = 2 ∙ 0,7 ∙ 15 ∙ 15,0² + 2 ∙ 0,45 ∙ 23,9³ / 12 + 4 ∙ 0,5 ∙ 5,0 ∙ (15 - 1,07) ² = 7690 cm 4

Na końcu podwójnego zaokrąglenia wstęgi występują następujące naprężenia:
σ = 10611/7690 ∙ 11,95 = 16,49 kN / cm²

Spoiny pachwinowe są modelowane w DUENQ i wprowadzane jako rozmiar cięcia M y = -106,11 kNm. Te same wartości uzyskuje się po obliczeniu, jak w powyższym obliczeniu (patrz rysunek 2).

Słowa kluczowe

Filet Napięcie spawania

Do pobrania

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Charakterystyki przekrojów Cienkościenne
SHAPE-THIN 8.xx

Charakterystyki przekrojów cienkościennych

Charakterystyki przekrojów, analiza naprężeń i projektowanie plastyczne otwartych i zamkniętych przekrojów cienkościennych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD