Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 002930 CS

15. dubna 2019

Sonja von Bloh Modelování | Konstrukce SHAPE-THIN

Nosník je svázán svými koutovými svarem na čelní desce. Jak lze vypočítat svary?

Odpověď

Obr. 1 znázorňuje ohybově tuhý přípoj s koutovými svarem. Průřez nosníku je IPE 300, S235. Kloubové svary s vnějším pásnicovým spojením (a = 7 mm, l = 150 mm) po obou stranách svarových svarů (a = 5 mm, l = 50 mm) a oboustranně svařovaných svarů (a = 4,5 mm, l = 239 mm). Ohybový moment působící na přípoj je M y = -106.11 kNm.
Předpokládá se, že se koutové svary soustředí do linií kořenů.

Z toho vyplývá:
A = 2 ∙ 0.7 ∙ 15 + 2 ∙ 0.45 ∙ 23.9 + 4 ∙ 0.5 ∙ 5.0 = 52.51 cm ²
I y = 2 ∙ 0.7 ∙ 15 ∙ 15.0 ² + 2 ∙ 0.45 ∙ 23.9 ³ / 12 + 4 ∙ 0.5 ∙ 5.0 ∙ (15 - 1.07) ² = 7690 cm 4

Na konci dvojitého svařovacího pásu se pak vytvoří následující výsledky tahu:
σ = 10611/7690 ∙ 11,95 = 16,49 kN / cm²

Koutové svary jsou modelovány v DUENQu a zadány jako vnitřní síla M y = -106,11 kNm. Stejné hodnoty lze získat i po výpočtu jako v předchozím výpočtu (viz obrázek 2).

Klíčová slova

Svarový prut Svary

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Průřezy Tenkostěnné
SHAPE-THIN 8.xx

Program pro průřezové charakteristiky

Průřezové charakteristiky a napětí tenkostěnných průřezů

Cena za první licenci
1 120,00 USD