27. grudnia 2019

FAQ 004260 PL

Lukas Sühnel

Import / Eksport i BIM

RFEM

Planowanie BIM

Jakie funkcje są dostępne w przypadku wymiany danych między Grasshopper a RFEM?

Odpowiedź

Po udanej instalacji interfejsu użytkownik ma do dyspozycji pasek narzędzi Dlubal. Użyj odpowiednich komponentów do sterowania eksportem do programu RFEM. Aby to zrobić, po prostu przeciągnij i upuść je w interfejsie programowania. Import z RFEM nie jest możliwy.


Komponent „RFEM 5 COM” umożliwia komunikację pomiędzy Grasshopper a RFEM. Po wybraniu informacji geometrycznych tego komponentu rozpoczyna się eksport. Oczekuje otwartego pliku RFEM. Zalecane jest użycie pustego pliku, ponieważ eksport zastępuje lub usuwa wszystkie informacje. Mechanizm aktualizacji nie jest obecnie zaimplementowany.
„Komponent pręta RFEM 5” umożliwia dołączenie dodatkowych informacji do geometrii (linii, krzywych). Są one uwzględniane podczas eksportowania do programu RFEM, aby można było utworzyć pręty. Materiał i nazwę przekroju należy wprowadzić w polu tekstowym (panelu). Obrót pręta można zdefiniować za pomocą „Suwaka liczb” w [rad].
„Komponent powierzchniowy RFEM 5” należy stosować analogicznie do komponentu „Pręt”. Wprowadzanie geometrii wymaga powierzchni. Materiał można do nich przymocować za pomocą panelu. Grubość powierzchni określa się za pomocą suwaka liczbowego w [m]. Typ sztywności powierzchni można kontrolować za pomocą „Listy wartości” ze zdefiniowanymi typami.


Plik Grasshopper z grafiki został zapisany do pobrania. Należy tylko zdefiniować linie łączące dla eksportu końcowego.

Słowa kluczowe

Grasshopper Rhino Rhinoceros Eksport Import

Do pobrania

Linki

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD