275x
005432
2024-01-04

Punkty wyników na powierzchni

Jak ustawić punkty zdefiniowane przez użytkownika dla wartości wyników na powierzchniach w programie RFEM 6?


Odpowiedź:

Aby oprócz wartości wyników w punktach rastra i węzłach siatki ES przeanalizować punkty zdefiniowane przez użytkownika, w programie RFEM 6 można ustawić "Dodatkowe punkty wyników na powierzchni". Znajdują się one w obszarze „Typy dla powierzchni” pokazanym na rysunku 01.

Współrzędne tych punktów można wprowadzić bezpośrednio w oknie dialogowym lub wybrać w modelu; patrz rysunek 02. Ponadto konieczne jest przypisanie powierzchni, której wartości wyników mają zostać wyświetlone.

W nawigatorze Wyniki (górna połowa) można aktywować lub dezaktywować wyświetlanie wartości wyników wprowadzonych ręcznie. W dolnej części nawigatora Wyniki można ustawić wyświetlanie punktów rastra i/lub punktów wynikowych powierzchni; patrz rysunek 03.

Podczas wyświetlania wartości w punktach siatki ES, dodatkowe punkty wynikowe powierzchni są dezaktywowane.


Autor

Pan Theilmann jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne klientów korzystających z oprogramowania Dlubal Software.