RX-TIMBER Frame | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

Ramę można modelować na wiele sposobów. Rysunek pomaga podczas wprowadzania geometrii, a wszystkie zmiany aktualizowane są automatycznie. Podstawowe wymiary oraz dane geometryczne wprowadza się w tabelach. Podczas wprowadzania danych, RX-TIMBER Frame sprawdza automatycznie warunki wymagane do utworzenia belki (na przykład warstwy tworzące zakrzywienie) według określonej normy, a najważniejsze parametry geometrii są aktualizowane i wyświetlane.

Z biblioteki materiałów można wybrać odpowiednią klasę drewna. Wszystkie klasy materiału określone w EN 1995-1-1:2004 (EC5) lub DIN 1052:2008-12 oraz w wybranych załącznikach krajowych dostępne są dla drewna klejonego warstwowo oraz drewna iglastego i liściastego. Oprócz tego użytkownik może rozszerzyć zawartość biblioteki, poprzez utworzenie nowej klasy drewna o żądanych charakterystykach materiałowych. Podczas wprowadzania obciążeń stałych (na przykład konstrukcja dachu) można wykorzystać również obszerną bibliotekę materiałów, którą można uzupełniać o własne elementy.

Generatory zintegrowane w module pozwalają na łatwe tworzenie różnych przypadków obciążenia wiatrem i śniegiem. Możliwe jest posłużenie się mapą pokazującą strefy wiatrowe i śniegowe w danym kraju oraz wybranie odpowiedniej strefy poprzez podwójne kliknięcie. Przypadki obciążeń przedstawiane są graficznie, co pozwala na ich łatwe sprawdzenie. Obciążenia można również definiować ręcznie. Według wprowadzonych obciążeń, moduł automatycznie tworzy w tle kombinacje dla stanu granicznego nośności i użytkowalności oraz dla odporności ogniowej.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Frame 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie ram trójprzegubowych z połączeniami na wczep klinowy według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD